Övriga förtroendevalda

Styrelsen 2024

Saul Sagnia

Orförande

Nina Orrvik

Kassör & Webmaster

Boris Pettersson

Sekreterare

Lars Ove Karlsson

Vice ordförande

Marie-Louise

Sonesson

Ledamot

Ankie Olausson

Ledamot

Britt Borg Joof

Ledamot

Hermina Rogosic

Suppleant

Ana Osmanovic

Suppleant

Mats Rydén

Revisor

Bengt Olsson

Revisor

Sajid Kahrimanovic

Valberedare - sammankallande

Ann-Christin Holm

Valberedare