Verksamhetsberättelse 2019

Odlarföreningen Dalhem – Drottninghög – Fredriksdal DDF

 

Verksamhetsberättelse 2019

 

Helsingborgs stad, har under 10 års tid  bedrivit Plantering Utan Gränser  (stadsodling), från och med 2010 ( stadsparken).


Stadsbyggnadsförvaltningen som, för Helsingborgs stad, ansvarar för plantering Utan Gränser, beslutat att, från och med år 2020, överlåta ansvaret av stadsodlingarna till ideella föreningar.


 För stadsodlingarna på Drottninghög och Fredriksdal ska de ansvaras och skötas av en ideell förening, som i dagsläget håller på att bildas. Det är odlare från stadsdelarna och som har varit aktiva på stadsodlingarna under många år, som vill fortsätta att vara aktiva.


Saul Sagnia, fick en förfrågan från Stadsbyggnadsförvaltningen, via Anna Kowalik Tidblad, att starta en odlarförening som ska ta över ansvaret och skötseln av de befintliga stadsodlingarna på Drottninghög och Fredriksdal.

Saul Sagnia samlade en grupp odlingsintresserade personer till ett första informationsmöte, måndagen den 7 oktober, 2019. Personer som var fortsatt intresserade av att ingå i en odlarförening, fick skriva upp sig på en lista.


Måndagen den 14 oktober, träffades gruppen för att sätta upp en struktur för hur arbetet med bildandet av en odlarförening ska gå till. På detta möte, bildades en interimsstyrelse bestående av följande personer:

Saul Sagnia  - ordförande
Cecilia Ursin - sekreterare
Svenne Hemmingsen - ledamot
Rauni Viitanen - ledamot
Mia Nilsson  - ledamot
Haxhi Osmanaj - extern kompetens.


Interimsstyrelsens uppgift är att arbeta fram ett förslag till stadgar samt att ansvara för de dagliga förkommande frågorna om föreningen samt att hålla fortsatt dialog med stadsbyggnadsförvaltningen. Det är också styrelsen som står för att bjuda/kalla till årsmöte.


På samma möte den 14 oktober, bildades det en interim valberedning bestående av följande personer:

Gun-Britt Hallström  - Sammankallande (till och med torsdag 5 december)
Sajid Kahrimanovic - ledamot
Annika Johansson – ledamot (sammankallande från och med torsdag 5 december)


Onsdag 23 oktober, träffades interimsstyrelsen för att börja skissa på ett förslag till stadgar.


Måndagen den 4 november, träffades hela gruppen för att tillsammans, gå igenom förslaget till stadgarna. Gruppen kom med input till förslaget om stadgarna samt att interimsstyrelsen ska fortsatt arbeta med förslaget.

Gruppen satte datum för årsmöte, till onsdagen den 29 januari, 2020.


Torsdagen den 7 november,  träffades Anna Kowalik Tidblad, Saul Sagnia,  Rauni Viitanen och Poul Witting, för att diskutera skötseln av Växthuset och vad föreningens ansvar och vad kommunens ansvar kommer att bli. Vi kommer att fortsätta dialogen för ett tydligt avtal mellan kommunen och föreningen.


Torsdag den 5 december, hade hela gruppen möte för att fortsätta diskutera och arbeta med förslaget till stadgarna.


Fredag 29 november träffade Berit Karlsson och Saul Sagnia, Georg Hermann och Anna Kowalik Tidblad i Växthuset för fortsatt dialog kring ansvarsfördelningen.   

 

Signeras och intygas av den interimistiska styrelsen enligt nedan:

 

Saul Sagnia………………………..                              Cecilia Ursin…………………

 

Mia Nilsson………………………..                             Svenne Hermansen…………….

 

Rauni Viitanen…………………….