Välkommen!

Tillsammans blir vi mera!

Kommande Arrangemang


Grill å Chill

Mingel vid Ladan på Dalhem

Fredag 22 september kl 16.00 - 19.00


Skördefest 

på Fredriksdals stadsodling

Minörgatan 17

Lördag 30 sept kl 10.00 - 14.00


Café Växthuset

på Drottninghög

Erbjuder fika till självkostnadspris

Måndag - fredag

Kl 14.00 - 16.00

OBS! Passa på!

Säsongsavslutning Caféet

fredag 29 september!

Om Oss!

Vi vill skapa en plats

där alla kan mötas utan gränser i form av religion, kultur eller språk.


Vår vision är en växande grön oas

mitt i våra stadsdelar,

där vi inte bara odlar växter;
buskar, blommor, kryddväxter och

grönsaker, utan även skapar en mötesplats

för gemenskap och trivsel.

Vi söker Dig!

Som vill vara med i en gemenskap

över kultur- och generationsgränserna

och som äger intresse för växter och odlande i stadsmiljö.


För mer information, besök oss på

Drottninghög eller Fredriksdal eller

kontakta vår ordförande Saul Sagnia.

Tel:  0736 - 10 93 18;    

Mejl:  saul.sagnia1@gmail.com!

Vi odlar inte bara växter, vi odlar framför allt gemenskap!

Våra områden

Dalhem

Dalhem har ännu ingen egen odling.

Men stadsdelen är med i vår förening, och vi

har planer på att skapa utrymme för odling

längre fram.

Drottninghög

Drottninghög! En stadsdel i förvandling! Från att ha byggts som en del av miljonprogrammet under åren 1964 - 1969, håller det nu, år 2020, på att få ett helt nytt utseende

Fredriksdal

Fredriksdal! Även detta en stadsdel som såg dagens ljus inom miljonprogrammet. 

Vi har nu tre odlingar!

På Dalhem,

vid Fritidsgården Ladan

nära dansbanan.

Denna är alldeles ny.

På Drottninghög, Växthuset,

mitt emellan Grönkullagatan 41,

lekplatsen Prinsessor och Drakar,

och Den Gode Herdens kyrka.

På Fredriksdal,

vid grönområdet strax söder om

gaveln på fastigheten med

adress Minörgatan 17.

Om Föreningen

Styrelse & Ledamöter

Verksamhetsberättelser

Instagram senaste