Välkommen!

 

Även i år har vi öppet hus!

Låt oss vara målet för din promenad, eller stanna till när du har vägarna förbi

Här är filmen från Drottninghögs Odlings 10-års Jubileum

lördag den 24 september 2022

Filmare: Samir Kafedzic

Om Oss!

Vi är en ideell förening i

nordöstra Helsingborg.


Vår vision är vi ska vara en tillgång för alla som bor och rör sig i vårt område.

.

Vi vill inte enbart odla växter,

utan även odla gemenskap och vänskap människor emellan.

Vi har för närvarande två odlingar


En finns på Drottninghög, Växthuset,

mitt emellan Grönkullagatan 41,

lekplatsen Prinsessor och Drakar,

och Gode Herdens kyrka.Den andra finns på Fredriksdal,

vid grönområdet strax söder 

om gaveln på fastigheten med

adress Minörgatan 17.Vi söker Dig!

Som vill vara med i en gemenskap över kultur- och generationsgränserna och

som äger intresse för växter och odlande i stadsmiljö.


Vi vill skapa en plats

där alla kan mötas utan gränser i form av religion, kultur eller språk.
Vår vision är en växande grön oas mitt i våra stadsdelar, där vi inte bara odlar växter;
buskar, blommor, kryddväxter och grönsaker, utan även skapar en mötesplats för gemenskap och trivsel i närmiljön.
"Det förlängda vardagsrummet!"

Våra områden

Dalhem

Dalhem har ännu ingen egen odling.

Men stadsdelen är med i vår förening, och vi

har planer på att skapa utrymme för odling

längre fram.

Drottninghög

Drottninghög! En stadsdel i förvandling! Från att ha byggts som en del av miljonprogrammet under åren 1964 - 1969, håller det nu, år 2020, på att få ett helt nytt utseende

Fredriksdal

Fredriksdal! Även detta en stadsdel som såg

dagens ljus inom miljonprogrammet. 

Om Föreningen

Styrelse & Ledamöter

Verksamhetsberättelser

Instagram senaste