Välkommen till Odlarföreningen!

Helsingborg

Vi odlar inte bara växter, vi odlar gemenskap

Vi skapar tillsammans

en plats där alla kan mötas utan gränser i form av religion, kultur eller språk.


En plats där vi inte bara odlar växter;  utan framför allt är en mötesplats för gemenskap och trivsel.

Vi välkomnar Dig!

Som vill vara med i en gemenskap  och som äger intresse för växter och odlande i stadsmiljö.


För mer information,

kontakta ordförande Saul Sagnia.

Tel: 0736 - 10 93 18;

Mejl: saul.sagnia1@gmail.com!

Våra områden

Dalhem

Dalhem har ännu ingen egen odling.

Men stadsdelen är med i vår förening, och vi

har planer på att skapa utrymme för odling

längre fram.

Drottninghög

Drottninghög! En stadsdel i förvandling! Från att ha byggts som en del av miljonprogrammet under åren 1964 - 1969, håller det nu, år 2020, på att få ett helt nytt utseende

Fredriksdal

Fredriksdal! Även detta en stadsdel som såg dagens ljus inom miljonprogrammet. 

Vi har nu tre stadsodlingar!

På Fredriksdal,

vid grönområdet strax söder 

om gaveln på fastigheten

med adress Minörgatan 17.

På Dalhem,

vid Fritidsgården Ladan

nära dansbanan.

Denna är alldeles ny.

På Drottninghög, Växthuset,

mitt emellan Grönkullagatan 41,

lekplatsen Prinsessor och Drakar,

och Den Gode Herdens kyrka.

Om Föreningen

Styrelse & Ledamöter

Verksamhetsberättelser

Sociala Medier

Sök efter odlarforeningen_hbg

Vi har även Instagram!

“ Let us grow together ”