Café Växthuset är stängt för säsongen.

 Men i början av maj öppnar vi  igen.  

Välkommen tillbaka då!!!

Vi i Odlarföreningen...

...vill skapa en plats där alla kan mötas utan gränser i form av religion, kultur eller språk.
Vår vision är en växande grön oas mitt i våra stadsdelar, där vi inte bara odlar växter; buskar, blommor, kryddväxter och grönsaker, utan även skapar en mötesplats för gemenskap och trivsel i närmiljön. "Det förlängda vardagsrummet!"

Att kunna mötas på en plats och se det gemensamma, inte det som skiljer, och vad detta kan tillföra oss i stadsdelen, och i förlängningen till hela staden.
Vi vill även fokusera på att vara rädda om vår natur, vår jord, att se det ekologiskt försvarbara. Att vårda och bevara, att ge och ta ansvar, att få känna att alla behövs och alla har ett värde.

Vi sponsras av:

Helsingborgshem

H22

Rikshem

Johnson & Johnson

Välaplantor

Fagerhults Torv

DrottningH

Biblioteket Idé A, Drottninghög

Gode Herdens kyrka, Drottninghög

Vi söker Dig!

Som vill vara med i en gemenskap över

kultur- och generationsgränserna och

som äger intresse för växter och

odlande i stadsmiljö.


För mer information, besök oss på

Drottninghög eller Fredriksdal eller

kontakta vår ordförande Saul Sagnia.

Tel:  0736 - 10 93 18;    


Mejl:  saul.sagnia1@gmail.com!

Vi planerar ha Årsmöte den 29 januari

Med tanke på de nya restriktionerna, hoppas vi att allt kommer att fungera

bra med lokalen kontra antalet

anmälda närvarande.


Vi gör vårt bästa för att följa gällande regler!


Om Oss!

Välkommen till oss! 

Vi är en ideell förening i

nordöstra Helsingborg.

,

Vår vision är vi ska vara en tillgång för alla som bor och rör sig i vårt område.

.

Vi vill inte enbart odla växter,

utan även odla gemenskap och vänskap människor emellan.

Vi har för närvarande två odlingar


En finns på Drottninghög, Växthuset,

mitt emellan Grönkullagatan 41,

lekplatsen Prinsessor och Drakar,

och Gode Herdens kyrka.

Vi är ofta där,

men säkrast träffar du oss

på onsdagar kl 16 - 18


Den andra finns på Fredriksdal,

vid grönområdet strax söder om gaveln

på fastigheten med adress Minörgatan 17.

Där möts vi säkrast måndagar 16 - 18.Våra områden

Dalhem

Dalhem har ännu ingen egen odling.

Men stadsdelen är med i vår förening, och vi

har planer på att skapa utrymme för odling

längre fram.

Drottninghög

Drottninghög! En stadsdel i förvandling! Från att ha byggts som en del av miljonprogrammet under åren 1964 - 1969, håller det nu, år 2020, på att få ett helt nytt utseende

Fredriksdal

Fredriksdal! Även detta en stadsdel som såg

dagens ljus inom miljonprogrammet. 

Om Föreningen

Styrelse & Ledamöter

Verksamhetsberättelsen 2020

Även i år har vi öppet hus!

Låt oss vara målet för din promenad, eller stanna till när du har vägarna förbi