Odlarföreningen sponsras av, samarbetar och samverkar med