Odlarföreningen sponsras av, samarbetar och samverkar med

Den Gode Herdens Kyrka Drottninghög