Odlarföreningen

Dalhem Drottninghög Fredriksdal


Verksamhetsberättelse 2022

Möten och Medlemmar

Årsmötet 2022

Årsmötet ägde rum lördagen 29 januari klockan 14.00 - 16.00.
Som ordförande presiderade Arne Gunnarsson från DrottningH, och Ameli Frostell, Projektledare för Mötesplatsen på Södergatan 107, agerade som sekreterare. Närvarande därutöver var 20 medlemmar, och 2 inbjudna personer.

Efter mötet avtackades Arne Gunnarsson och Ameli Frostell, samt Anna Kowalik Tidblad som var inbjuden i egenskap av observatör, med var sin Amaryllis och varma applåder.

Som avslutning på årsmötet bjöd därefter föreningen de närvarande på smörgåstårta med lax och räkor från Haga Matservering AB, Grönkullagatan 41, vilket var mycket uppskattat.

Styrelsemöten

Styrelsen har under år 2022 haft 9 protokollförda möten
Datum: 13 januari, 3 februari - konstitueringsmöte, 3 mars,

14 mars - akutmöte, 11 april, 14 juni, 4 augusti, 5 oktober och 16 november;

Därtill 2 ej protokollförda möten:
26 november och 9 december, arbetsdagar för Verksamhetsberättelsen


Medlemsmöten

Föreningen har under år 2022 haft 4 protokollförda möten

Datum: 11 april, 6 juli, 1 september.

Den 18 december årsavslutning med Julbord.

Antal anslutna medlemmar under året

Antalet medlemmar vid årets slut uppgick till 38 personer, varav sju har tillkommit under 2022. Av dessa är två Hedersmedlemmar.

Medlemmarna har olika bakgrund, är av olika ålder, samt kommer från olika stadsdelar. Gemensamt är intresse för stadsodling, att tillhöra ett socialt sammanhang och att kunna bidra till gemenskap i stadsdelarna.

Utträde ur föreningen

Tre medlemmar har gått ur föreningen av olika anledningar, och en har avlidit.


Övergripande ansvarsområden

Saul Sagnia - Ordförande, föreningens talesperson, övergripande frågor. Marknadsföring och sponsorsökning tillsammans med kassör Nina Orrvik.

Boris Pettersson - Sekreterare, protokollförare.

Nina Orrvik - Kassör, webmaster, media, inköp, löpande bokföring, medlemsregister. Marknadsföring och sponsorsökning tillsammans med ordförande Saul Sagnia.

Lars Ove Karlsson -Vice Ordförande; Växthuset, förråden, reparation och underhåll, och allt-i-allo.
Ansvar för kompostering, inköp växter, verktyg och jord. Övergripande ansvar för odlingarna.

Anna Kowalik Tidblad - Ansvarig för H22-projektet i föreningen, planering, inköpare och arbetsledare för detta.

Ankie Olausson - Allmän övergripande skötsel av odlingslådor och växthus.

Berit Karlsson - Aktiviteter/event, studiebesök/guidning kring odlingarna. Moderator och samordnare vid den kombinerade Skörde- och Jubileumsfesten den 24 september 2022.

Marknadsföring och administration

Liksom tidigare har vi såväl Hemsida som Blogg, Instagram och Facebook vad gäller de digitala möjligheterna till marknadsföring. På Hemsidan följer vi årets gång och uppdaterar regelbundet för att vara så aktuell som möjligt. I bloggen tas inte bara föreningsaktiviteter upp, utan även en del av vad som händer i området i övrigt.Vi rebloggar inlägg som publiceras på Drottabladet, för att hjälpa till att sprida deras information. Därtill har vi också möjligheter att lägga in egna inlägg på Drottabladet. Instagram uppdateras, och då också Facebook.

Vi skapar givetvis även affischer och flygblad för utskrift. För att göra detta möjligt köpte vi i augusti 2021 in en Lexmark färglaserskrivare. Affischhållarna vid Växthuset, vårt Info-Center, är ovärdeliga hjälpmedel för spridning av information.

Ansvariga för såväl digital som analog marknadsföring är Nina Orrvik tillsammans med Saul Sagnia. Nina skriver, fotograferar, sköter hemsida, blogg, Instagram och Facebook. Nina sköter även den löpande bokföringen samt handhar övriga administrativa uppgifter, framför allt de där man behöver en dator som verktyg.

Hon skapar på datorn, både i text och bild, efter planering tillsammans med Saul Sagnia, som också ger ovärderligt stöd och feedback under arbetes gång.

Nina Orrvik gör ett fantastiskt arbete där hon lägger ner mycket av sin tid och sin energi, sina kunskaper och erfarenheter.

“Vi odlar inte bara växter, vi odlar framför allt gemenskap!”


Verksamhet

Aktivitets- och gemenskapsdagar

De gemensamma aktivitets- och gemenskapsdagarna är till för att sköta om odlingarna, plantera växter och allmänt hålla snyggt. Från slutet av april till slutet av september träffas vi på Fredriksdals odling på måndagarna och på Drottninghögs odling på onsdagarna. Tid på båda, klockan 16.00 - 18.00.

Dessa dagar är en tidpunkt för möten mellan människor, förmedlemmar att umgås med varandra, men även för andra som rör sig i området. Alla är välkomna! Att hjälpa till om
man vill, och ha en skön stund med en kopp kaffe och lite småprat.

Detta är ett sätt för oss att nå ut! För att bryta isolering och ofrivillig ensamhet! Vår grundpelare är inte bara att odla växter utan framför allt att odla gemenskap. Att lära känna nya människor och i förlängningen ge känslan av ökad trygghet i området.

Förutom dessa bestämda återkommande aktivitetsdagar, har vi även haft enstaka dagar med gemensamt arbete. På våren då vi städar odlingarna och förbereder inför sådd och plantering. På hösten då vi rensar bort vissna växter, och planterar lökar för blomning under den kommande säsongen. Och löpande sköter Lars Ove Karlsson om komposteringen på ett föredömligt sätt.

Det har varit dagar med fantastiskt väder, och dagar med regn och blåst, men oavsett har det fyllt sitt syfte, med bra uppslutning från såväl medlemmar som övriga. Som helhet har odlingarna varit en skön samlingsplats för människor i olika åldrar.

Odlingsarbetet på Drottninghög

Fram till invigningen av H22 den 30 maj 2022


Det har varit ett annorlunda år i år, för vår föreningen helt unikt, eftersom Helsingborgs stad tillsammans med ett flertal andra aktörer beslöt att arrangera ett stort, flera veckor långt event under juni månad, kallat H22.

Vi, föreningens medlemmar, följde konceptet och påbörjade arbetet med att få en exceptionell odling på Drottninghög. Vi hjälptes åt att så frön och plantera växter med förebild från 1970-talets början.

Anna Kowalik Tidblad, som då var vår kontakt på Stadsbyggnadsförvaltningen och dessutom odlingsinspiratör med bred kunskap inom trädgårdsmästeri, blev huvudansvarig för detta och hade en fantastisk grupp med sig i arbetet.

Redan i oktober 2021 påbörjades planeringen, och Anna inledde också arbetet med att söka efter fröer hos olika företag. Det var frågan om att få tag på fröer till sådana växter som inte längre finns i den vanliga handeln, utan sådana som var vanliga under första halvan av 70-talet.

Följande tidsnoteringar från Anna Kowalik Tidblad:

    • Under januari - mars, träffades vi regelbundet för att planera odlingen. Jag hade tagit fram lite info om trädgårdar på 60/70-talet och vi hade fått kopior på frökataloger från början av 70-talet från Bröderna Nelson.
    • Den 17 mars träffades vi första gången för att så frö till de första plantorna.
    • I mitten av april fick många av frösådderna komma i egna krukor och vi fick ont om plats i växthuset. I slutet av april började vi också ställa i ordning alla lådor. Vi grävde ut, fyllde på med ny jord och gödsel. Ett arbete som vi höll på med till långt in i maj.

Samtidigt som Anna Kowalik Tidblad fortsatte att beställa mer fröer och tillbehör online, söka efter sponsorer till vissa växter, samt handla in varor i mer närliggande butiker, fortsatte arbetet med att rensa bort gammalt och fylla på med nytt. Och för att det skulle bli riktigt fint, skrubbades alla planteringslådor rena med såpvatten.

Vi hade skickat prover på jorden till Hushållningssällskapet Skåne,och det visade sig att vi behövde komplettera jorden i lådorna med olika näringsämnen, samt se över PH-värdet.Så vi kompletterade den jord vi hade fått från Fagerhults Torv,med speciell näringsberikad jord och fyllde på i lådorna allt efter behov.

Lagom till invigningen av H22 den 30 maj, stod vår odling klar, och under loppet av kommande sommarveckor, blev hela odlingen prunkande vacker och en mycket uppskattad besöksplats av boende från såväl Drottninghög med omnejd, som av alla tusentals besökare från hela landet, som rörde sig i området.

Successivt blev det också soligare och varmare väder. Mössor och vinterjackor kunde bytas ut mot lättare plagg, och framåt mitten av maj kunde plantorna från vår sådd börja flyttas ut och planteras i de färdigställda lådorna.

Detta var ett arbete som höll på praktiskt taget dagligen från mitten av april och under hela maj månad, ända fram till invigningen av H22, lördagen den 30 maj. Odlargängen hade mycket roligt tillsammans medan man grävde, rensade, sådde, planterade, målade och byggde en rejäl spaljé där sedan luktärter växte upp till en färgsprakande levande tavla.

Ett stort tack och hedersomnämnande för allt arbete under alla dessa veckor ska särskilt ges till projektledare Anna Kowalik Tidblad, Hermina Rogosic, Ankie Olausson, Lars Ove Karlsson och Boris Pettersson, som praktiskt taget varje dag under alla dessa veckor arbetade med att få odlingen så blomstrande vacker.

Ett stort tack, även till Berit Karlsson och Nina Orrvik för den service och hjälp med diverse uppgifter som underlättat för de andra. Allt från att brygga kaffe till att hjälpa till med utplantering och löpande skötsel såsom bevattning.

Vi ska heller inte glömma att tacka de som inte haft möjlighet att hjälpa till lika mycket, men som också gjort behjärtansvärda insatser. Däribland Mejra Smajlovic, Agneta Nilsson, Svenne Hemmingsen och Sajid Kahrimanovic.

“Det är inte kaffet eller kakorna som är det viktiga!

Det är att komma till caféet, sätta sig ner, och umgås!
Det är vänskap!"

Café Växthuset

Måndagen den 9 maj öppnades vårt Café för säsongen och höll sedan öppet varje vecka, måndag - fredag, till den 30 september endast undantaget den 6 juni - nationaldagen och annandag Pingst, samt Midsommarafton.

Liksom för själva odlingen, blev denna sommar helt exceptionell även för vårt Café. H22 genomsyrade allt! Inte bara växterna i odlingslådorna anpassades efter H22, Växthuset och Caféet fick sig ett uppsving. Inne i växthuset flyttades bordet fram för att fungera som disk. Vi köpte in fler parasoller och lagrade upp mängder med förnödenheter som behövdes.

Redan under de första tre H22- veckorna räckte det inte med att dagligen uppdatera lagret av kakor och vetebröd, utan även basvarorna behövde fyllas på ordentligt, då det var tusentals besökare som passerade och många stannade till för en kopp kaffe eller te och nån kaka till.

Det var mycket jobb, men det var också mycket roligt.Det kom besökare från i stort sett hela Sverige, och även en del från utlandet. Vi fick många positiva kommentarer om vår vackra odling, och om hur trevligt vårt Café var.

Även långt efteråt, kunde vi höra om de som tyckte att Drottninghög under H22 var trevligare och mer rikt på upplevelser än H22 nere i City, och det allra bästa här,var Lght72, och vår odling och vårt fina lilla Växthuscafépå Drottninghög.


En extra stor Eloge till de som hjälpte till med Caféet,
och ställde upp i stort sett varje dag.

Alla duktiga och fantastiska!
Alla lika viktiga!

Monica Winkvist, Lars Ove Karlsson,Ankie Olausson,
Hermina Rogosic,Ana Osmanovic, Saul Sagnia,

Nina Orrvik, Boris Pettersson, Berit Karlsson,
Agneta Nilsson och Mejra Smajlovic.

Huvudansvarig för inköp och kassa har varit Nina
Orrvik, i samråd med veckoansvarig.


Och visst blir man glad, när Rosa Dahl och Ulf Dahlqvist
bjuder på hembakt tårta som smakar ljuvligt!


Och vem var bäst på att köra med gräsklipparen?

- Jo Rosa förstås!

Gemensamma Grillträffar

Tillsammans med Helsingborgshem, DrottningH och Safegrowth har vi haft två öppna grillträffar under vår och försommar. Grundtanken var att på ett trivsamt sätt bjuda de boende på något roligt och trivsamt, samt också ge information om de kommande H22-festligheterna, och vad som då skulle komma att äga rum på Drottninghög. För oss, gällde det även att marknadsföra vår förening och vad vi står för.

Den 21 april, ägde den första grillträffen rum. Det var en mycket vacker dag, och ganska varm för att vara i april. Helsingborgshem bjöd på grillad korv, och hade också arrangerat med hoppborgar för barnen.

Det blev ett par trevliga eftermiddagstimmar och det kom många besökare.


Det var så trevligt och givande, att vi beslöt att göra om det, och den 17 maj blev dagen för nästa gemensamma grillträff. Till dess hade träden börjat grönska, och många blommor hade planteras ut på odlingen.

Vi hade tur med vädret även denna dag. Solen sken från en blå himmel, bara delvis täckt med lätta moln.

Det kom ett hundratal besökare som minglade runt både inne på odlingen och runt omkring.Helsingborgshem bjöd på grillad korv och hade förutom ett par hoppborgar även ordnat med ansiktsmålning för barnen.

Under H22
den 30 maj - 3 juli

Måndagen den 30 maj mellan kl 17.00 - 19.00, var det invigning av H22 i det stora tältet som hade byggts upp på gräsplanen mellan vårt växthus och Lght72 som var inredd enligt 70-tal i lägenheten på bottenvåningen på gaveln av Grönkullagatan 43 C.

Tältet var fullt av besökare denna regniga dag, och från scenen fick alla närvarande en både trevlig och intressant blandning av information och underhållning. Mycket välplanerat och bra framfört av teamet från H22.

Bland annat kan nämnas att Kammarkören Felicitas grundare och körledare sedan starten 1972, Per Nyrén, kom upp på scenen och spelade skön musik på flygeln.

Även vi i Odlarföreningen var på plats. Vi hade lovat att sköta serveringen av kaffe, te och någon kaka och hade också blivit erbjudna inta scenen för möjligheten att lyfta fram föreningen inför allmänheten.

Den 1 juni - i offentlighetens ljus

Denna dag fick Drottninghögs odling besök av såväl SVT som Sveriges Radio, lokalradion, och dagen därpå besöktes vi av en journalist och en fotograf från Helsingborgs Dagblad.

Spännande att vår förening och våra odlingar kommer ut i offentligheten alltmer.

Vinylmarknad den 4 juni kl 11.00 - 17.00

Det var en fantastisk sommardag den här Pingstaftonen - med gassande sol och massor av folk som strosade omkring.

Från föreningen hjälptes vi åt att sköta kaffe serveringen på gräsplätten mellan tältet och vår odling. Idé A stod för kaffet, fikabrödet och övriga tillbehör, och en jämn ström av fikasugna stannade till, tog sig en mugg kaffe eller te, en liten kaka till, och bytte några ord med oss som var närvarande.

Inne i tältet var det på det hela taget mycket folk mellan långborden som var täckta av backar med LP-skivor, idel ”gamla godingar”, och skön musik strömmade ut i omgivningarna.

Även denna dag var det frågan om marknadsföring för vår del. Nämligen, att synas som en levande, aktiv förening och sprida budskapet: Vi odlar gemenskap!

Den 17 juni besöktes Drottninghögs odling av Palle Lundberg, den dåvarande stadsdirektören

Anna Kowalik Tidblad, som är mycket initiativrik, tog
efter samråd med övriga samlade medlemmar, kontakt
med Palle Lundberg, den dåvarande stadsdirektören,
och bjöd in honom till ett besök på Drottninghögs odling.

Palle Lundeberg har länge haft för vana att besöka olika
instanser, föreningar, stadsdelar med mera, prata med
personal, medlemmar och besökare, och i samband med
detta ta foton som han sedan publicerar på Instagram
med en liten text.

Så gjorde han också nu! Under ett par eftermiddagstimmar
fredagen den 17 juni besökte han oss, och det var ett mycket
trevligt och givande besök.

Tillsammans gick vi runt bland odlingslådorna, pratade om sådd och skörd och allehanda andra saker med anknytning till trädgårdar och odlande.

Besöket avslutades med gemensam fika och en tid senare kunde vi se resultatet i både ord och bild på Instagram.

Bilderna nedan: Photo credit Palle Lundberg

Arrangemang och Sammankomster

Den 31 Maj - Fröodling med förskolebarn

Liksom tidigare år har vi fortsatt samarbetet med Idé A, Drottninghögs Biblioteket, och förskolorna i området. Vi sår frön med förskolebarnen!

Vi köper in jord och fröer, ser till att vi har tillräckligt med arbetshandskar för barnen och de verktyg som behövs, som till exempel små spadar och krattor.

I år blev det bara en dag med fröodling, den 31 maj på Drottninghög, men i gengäld hade vi fler grupper samma dag. Totalt kom cirka 40 barn i åldern 3-5 år.

Därtill kom 12 pedagoger från förskolorna, Poul Witting från Idé A och Lars Ove Karlsson från föreningen.

Att det var färre grupper och sammanlagt färre barn i år, berodde helt på att alla parter fokuserade mycket på H22. Inte minst Idé A som tillsammans med Helsingborgshem och DrottningH, Helsingborgs stad, var de drivande aktörerna bakom H22 på Drottninghög.

Liksom tidigare år köpte Föreningen in de verktyg som behövdes, handskar som passade de små händerna, ett urval av olika sorters fröer, samt jord och krukor. Barnen fick själva välja vilka frön de ville så, och allt de sådde fick de ta med sig hem.

Syftet med dessa tillfällen med frösådd är att barnen på ett positivt och lättsamt sätt ska ha möjlighet att lära sig om växter och odlande. Att sköta om dem, vattna, se fröna gro, växa och så småningom bli till en vuxen planta.

Fredriksdals Odling

Tyvärr blev Fredriksdals odling en smula åsidosatt i år, just på grund av H22. Det var svårt att finna tillräckligt med tid och ork att lägga ner på arbetet där utöver det arbete som krävdes på Drottninghög.

Även yttre händelser påverkade. Den öppna grillträffen som var inplanerad till lördagen den 16 juli, fick vi hastigt ställa in då vi på Instagram blev varse att DM, Ikeas satsning på en öppen marknadsplats på Drottninghög, hade anordnat en stor marknad hos sig den dagen.

Planteringen av växter i lådorna blev senare än ursprungligen planerat. Mest på grund av den långvariga kylan, men också prioriteringen av Drottninghög.

Men vi röjde i lådorna, och vi köpte in och planterade blommor, samt såg till att i övrigt sköta om det nödvändiga. Vattning, gräsklippning, ogräsrensning.

Fredrik Rosendahl gjorde en mycket bra insats genom att staga upp blåbärsbuskarna, och därmed rädda dem från kraftiga vindar. Fritz Rosendahl har gjort ett fantastiskt jobb med skötseln både på Drottninghögs och Fredriksdals odlingar.

“Det är så trevligt att vara här med er, så

jag vill inte gå hem,

fast jag måste!”

Efter H22

Öppet Loppis på Drottninghög

Lördagen den 30 juli var det underbart sommarväder, fågelkvitter, och en lätt bris i trädkronorna som bådade mycket gott för de kommande timmarna.

Sju utställare kom och drygt hundratalet besökare minglade runt på odlingen. Flera av utställarna hade varit med tidigare, men ny för i år var bland andra Marie-Louise Sonesson från Välaplantor som fyllde mittpartiet av odlingen med blommor i sommarens alla färger.

Att anordna en loppmarknad ser vi som en del av vårt miljötänkande, för att inspirera till återanvändning av fullgoda föremål och klädesplagg.

Caféet hade givetvis öppet, och många satte sig ner en stund och tog en kopp kaffe med dopp.

Kombinerad 10-årsjubileum- och skördefest

Den 24 september! Lördag! Redan tidigt på morgonen infann vi oss på Drottninghögs odling. Den odling som nu har 10 år på nacken. Solen hade glidit upp på himlen, men luften var fortfarande en sval att andas. Fåglar kvittrade. Vinden lekte i lövverken. Klockan 10.00 skulle vi öppna för årets fest.

Vi var inte ensamma om denna festlighet! Redan långt tidigare hade vi gått ut till områdets olika aktörer, som gärna ville vara med i det här, så vi var många som hjälptes åt och stod för olika aktiviteter och arrangemang.

Först på plats var medlemmar från Odlarföreningen och snart därefter kom personal från Helsingborgshem, Safegrowth, DrottningH och Café Välkommen! Efterhand kom det fler, från Hyresgästföreningens styrelse, Idé A Biblioteket Drottninghög och den Gode Herdens kyrka. Allihop med var sitt bidrag till festen!

Och vilken fantastisk dag det blev! Med det skönast tänkbara sommarväder och oerhört många besökare som minglade runt på området. Uppskattningsvis kom det under dagen cirka 500 besökare, kanske rent av fler.

Medverkande arrangörer:

Helsingborgshem

Mikaela Åberg, bostads- och projektchef på Helsingborgshem, höll tal och klippte bandet vid invigningen av dagen.

Som avslutning på dagen, bjöd Helsingborgshem alla närvarande på princesstårta som ett stort tack till Drottninghögsborna för deras engagemang under H22. Stadsdelsutvecklare Emila Bisanovic och Braco Dedusic från Helsingborgshem, och Mejra Smajlovic från Odlarföreningen, skar upp tårtbitar och fördelade till alla som ville ha. Detta blev en mycket uppskattad avslutning på dagen.

I samband med planeringen inför Skörde- och Jubileumsfesten, kom Anna Hartvigsson med två trottoarpratare till oss, som en gåva från Helsingborgshem.

Odlarföreningen

Berit Karlsson, från Odlarföreningen var moderator för dagen, och samordnare för smakprovningarna. Det var smakprover på sylt och marmelad gjorda på bär som vuxit på odlingarna, samt på picklad paprika Som Hermina Rogosic hade gjort.
Gun-Britt Hallström, Inger Drews och Siv Frisk från Odlarföreningen såg till att provsmakningen flöt på smidigt och alla hade möjlighet att få en smakbit.
Det uppskattades mycket att få smaka på sådant som föreningen producerat.

Gaby Hosseini från Iranska kvinnoföreningen var också med, bjöd på smakprov och sålde egenproducerad honung.

Odlarföreningen bidrog även med att hyra in musikern Håkan Hultberg, som fick dagen att glänsa lite extra med sin musik. Vi hade också bjudit in Magikern Gregory Herrmann som, alltid älskad av alla barn, gjorde ballongfigurer och trollade för dem.

Sadeta Advic med hjälp av Mejra Smajlovic, båda från odlarföreningen, gjorde ballongexperiment med barnen som tyckte det var jätteroligt. Detta var ett helt nytt inslag bland barnaktiviteterna här på Drottninghög.

Odlarföreningen stod även för drycker, kaffe, te och kaka.

Fotoutställning

Vi hade fått digitala foton från Alfred Nerhagen, tagna på odlingen under de här 10 åren. Särskilt många var från 2014 - 2015, när Växthuset planerades och sen byggdes, inklusive ett studiebesök i Malmö. Ett urval av dessa skrev vi ut och arrangerade till en fotoutställning.

Vi fick låna anslagstavlorna av Idè A, och efter festen togs dessa tillbaka till biblioteket, där man hade möjlighet se fotoutställningen under ytterligare två veckor.

Safegrowth

Iman Abbas, samordnare för Safegrowth, hade köpt in 500 korvar, kyckling och vegetariska, plus alla nödvändiga tillbehör, och bjöd på till alla som ville ha. Mycket populärt och inte en enda korv blev över.

Personal från Helsingborgshem, DrottningH, Cafe Välkommen och Den Gode Herdens Kyrka, hjälpte till med grillningen och serveringen av korvarna.

Safegrowth hade redan tidigt i våras skänkt oss en större grill, som nu kom väl till pass, och har använts frekvent under sommaren av såväl boende som besökare.

Hyresgästföreningen

Irene Persson och Ann-Christin Holm från Hyresgästföreningens Styrelse, hade ordnat med två skickliga ansiktsmålare och under hela festen stod alltfler barn i kö och väntade på sintur att få fina dekorationer i ansiktet. Tack vare Irene’s och Ann-Christin’s goda koordinering flöt allt på väl.

Idé A, Drottninghögs Bibliotek

Från biblioteket kom Poul Witting och Sara Altinawi. De delade ut program-foldrar, böcker till barnen och informerade om bibliotekets mångfacetterade verksamhet.

Den Gode Herdens Kyrka

Niklas Persson och Emma Hellgren från kyrkan var med och informerade om sin verksamhet.Thomas Bengtsson, diakon vid Den Gode Herdens Kyrka underhöll med sång och humor. Pratade om gemenskap, och en plats att mötas på.Till exempel, över en kopp kaffe.

Under tiden han pratade och sjöng om gemenskap och samhörighet, plockade han ur en plastkasse fram en virkad duk, ett par vackra kaffekoppar, ett paket kaffe och två burkar kakor, som han sedan skänkte från kyrkan till Odlarföreningen.

Efter sin fina presentation fick han långa, varma applåder.

Café Välkommen

Helena Stefelix och Alaa Sandeed från Café Välkommen pratade med besökarna och delade ut material från sin verksamhet. De fick ett mycket positivt gensvar. Det var många bland besökarna som inte visste om att Café Välkommen finns, så det blev en mycket bra dag för information och marknadsföring.

DrottningH

Samir Kafedzic, projektledare för DrottningH, kom med en gåva från DrottningH till föreningen, bestående av en stor skärbräda och flera set grilltänger. Under dagen gick han också runt och filmade, och skänkte sedan filmen till föreningen. Denna kan nu ses på Youtube, sök på Odlarföreningen för att komma till vår kanal, eller klicka HÄR.

Och så höjdpunkten på Skörde- och Jubileumsfesten! 

Åtminstone för barnen när tre Superhjältar oannonserat kom….  Eldar, Larve och Blubba… 

Sponsring, samarbete och samverkan 

Helsingborgs stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, sponsrade oss med 25 000 kr till vardera odlingen, att använda till det som behövs för att kunna odla. Plantor, jord, verktyg med mera.

Helsingborgshem sponsrade oss med 10 000 kr. Dessa har använts till inköp i samband med olika öppna arrangemang, samt marknadsföring.

Idé A, Drottninghögs Bibliotek sponsrade oss med 4 000 kr till kostnaderna för workshops med barn på julfesterna på Tryckeriet den 10 december, och på Dalhem den 15 december. Idé A ger oss också tillgång till lokal, som möjliggör för oss att lägga olika möten här. Samt, med Poul Witting i spetsen, sponsrar oss i olika arrangemang, och vi arrangerar även olika event tillsammans.

Safegrowth sponsrade oss med ett tak över pergolan på Fredriksdals odling och en stor fin grill till Drottninghögs odling

McNeil, Johnson&Johnson sponsrade oss med två Beachflags och två Roll-Ups, tryckt med vår logga och vårt namn.

Fagerhults Torv sponsrade oss med jord och gödsel. Två och en halv pall med säckar i olika storlekar.

Välaplantor sponsrar oss genom att ge oss 10% rabatt när vi handlar där, och har vid ett flertal tillfällen gett oss lådvis med plantor.

Under året har vi haft tillgång till lokala Hyresgästföreningens lokal på Grönkullagatan 41 - samt av Helsingborgshem fått oss tilldelat ett förråd, där vi kan ha verktyg och annat.

Rikshem har gett oss tillgång till deras källarlokal i anslutning till vår odling på Fredriksdal, för att kunna brygga kaffe och koka tevatten, och förvara kaffebröd i frys och kyl. Där finns även tillgång till toalett.

Café Välkommen finns alldeles i närheten, på Minörgatan 15, och har erbjudit oss att få låna deras lokal till olika ändamål.

Den Gode Herdens Kyrka bistår oss med support, och är med i styrgruppen till genomförandet av aktiviteterna sponsrade av Föreningsfonden.


Föreningsfonden

Under sommaren 2021, gick Helsingborgs stad ut med möjligheten att söka sponsring från ett projekt kallat Föreningsfonden. Detta var en tillfällig möjlighet, skapat för föreningar att bygga upp något nytt, och var direkt knutet till H22. Önskvärt, var något unikt och nyskapande.

Vi sökte, med grundidén att med odlandet som ram skapa en mötesplats där alla är välkomna, med möjlighet för såväl rekreation som meningsfull sysselsättning, samt potentialen att lära känna nya människor, kanske nya vänner.

Men vi ville också satsa på att skapa en odlargrupp för barn, i åldrarna 6 - 12 år, där de på ett enkelt och roligt sätt skulle få lära sig om växter och odlande. Detta som en fortsättning på det projekt vi redan har tillsammans med Idé A, nämligen vårens frösådder med förskolebarn.

Vi sökte, och blev tilldelade 90 000 kr, och nu när 2022 är slut och Föreningsfonden inte heller längre existerar, kan vi i redovisningen visa att pengarna gått åt till allt möjligt från informationsträffar, workshops, diverse material - marknadsföring och reklam, profilkläder - T-shirts och kepsar, med mera.

I styrgruppen fanns förutom Odlarföreningens Saul Sagnia och Nina Orrvik:
Idé A Biblioteket Drottninghög med Poul Witting,
DrottningH med Arne Gunnarsson,
Den Gode Herdens Kyrka med Annika Westerlund och Thomas Bengtsson


Sammanlagt har vi under perioden nått ut till mellan 20 - 25 barn via Idé A och på julmarknaderna på Dalhem och Tryckeriet december 2021.

Därtill nått ut till ca 100 barn på vardera julmarknaderna på Tryckeriet och på Dalhem december 2022 via workshops med barn.

Vi har haft informationsträffar och även sökt efter intresserade i samband med andra arrangemang vi har deltagit i. Vi har jobbat med barn, och för barn.

Vi har märkt att barn i området har börjat visa ökat intresse när vi är på Odlingarna. De har börjat vilja hjälpa till både med att plantera, vattna och rensa ogräs. De har också fått ökad respekt för växterna, såsom till exempel att inte äta bär och frukt förrän de är mogna.

Däremot blev utgången av vårt arbete
mycket positivtvadgäller den allmänna
marknadsföringen av vår förening.

Vi har lyckats gå ut stort, mycket tack
vare H22, och det gemensamma arbete
vi har gjort tillsammans med övriga
aktörer under året.

Det har varit en win-win situation.

Dalhem och Helsingborgshem

Under året har vi haft ett flertal möten med Helsingborghem genom Rana Hammana, områdesansvarig på Dalhem, för att utröna intresset bland de boende för en stadsodling i området. Detta har fallit väl ut, och i skrivande stund har vi ett tiotal personer som är beredda att vara med.

Platsen är vald, på Grönområdet bakom Ladan, och flera aktörer är positiva att vara med som medansvariga. Förutom Helsingborgshem är även Fritid Helsingborg med i projektet. Helsingborgshems trädgårdsgrupp med Marie Larsson, kommer att vara rådgivande och personalen på Ladan kommer att hjälpa till rent praktiskt.

Löksättning - Onsdag den 7 december

Anna Kowalik Tidblad, ansvarig för Trädgårdsgruppen, såg möjligheten att köpa in lökar till rabatterade priser inför vårens blomning. Hon köpte in och bokade en gemensam arbetsdag för sättning av dessa lökar.

Det var kallt den dagen, och det började snöa under tiden som arbetet pågick, men lökarna kom i jorden med hjälp av ett glatt gäng från föreningen.

Förutom Anna var det Saul Sagnia, Mejra Smajlovic, Lars Ove Karlsson, Ankie Olausson, Ana Osmanovic och Boris Pettersson.

Foto: Saul Sagnia

Julfester

Julfest på Tryckeriet - Lördag den 10 december

Till den här festliga julmarknaden på Tryckeriet hade vi engagerat Marie-Louise Sonesson från Välaplantor att hålla i en Workshop med barnen. Hon hade införskaffat små tulpan- och hyacintlökar, röda små korgar, och förstås jord, grankvistar och mossa.

Barnen som kom fick hjälp av Marie-Louise och Hermina Rogosic, och sen fick de med sig sina planterade små julkorgar hem.

Det blev succé, och efterhand som timmarna gick kom alltfler barn och ville vara med och få med en alldeles egen julgrupp hem. Av det hundratal korgar som var införskaffade till denna dag, var det bara ett mindre antal kvar när julfesten var slut.

Vi vill ge en stor eloge till Marie-Louise och Hermina för det fantastiska jobb de utförde tillsammans med barnen och de föräldrar som var närvarande. Det var mycket intensivt, men de klarade av det med bravur!

Tack också till Ana Osmanovic och Lars Ove Karlsson som hjälptes åt att sköta kaffeserveringen och Nina Orrvik som försökte dokumentera det hela med kameran, samt, liksom Ana, även hjälpa till där det behövdes.

Tillsammans såg vi till att allt flöt på bra.

Julfest på Dalhem - Torsdagen den 15 december

Den andra julfesten på mindre än en vecka, hölls på innergården till Ladan på Dalhem. Rana Hammana, områdesansvarig, personal från Helsingborgshem och Fritid Helsingborg, Ladan, och lokala Hyresgästföreningen på Dalhem, Dalhemsvägen - hade byggt upp en fantastisk fin marknadsplats med bord och tälttak, och med lagom belysning för att få till just den där härliga känslan av annalkande jul.

Många aktörer fanns på plats, med flera aktiviteter för barnen. Besökarna bjöds också på kaffe, glögg och grillad korv.

Närvarande från Odlarföreningen denna dag, var Saul Sagnia, Hermina Rogosic, Ana Osmanovic och Mejra Smajlovic. Vi delade bord med Poul Witting från Idé A, Biblioteket Drottninghög, som gav information om vårt biblioteks roll i samhället och för Nordöstra Staden, samt delade ut böcker till barnen.

Även denna dag hade vi engagerat Marie-Louise Sonesson för att hålla workshop med barnen. Här hade hon både tagit med en ny omgång om 100 små röda korgar, tulpan- och hyacintlökar, jord och övriga tillbehör för att skapa julgrupper.

Dessutom hade hon tagit med de lökar och korgar som hade blivit över från julfesten på Tryckeriet. Här på Dalhem kom det ännu fler barn med sina familjer, och även här blev workshopen en succé! Allt material tog slut!


18 december - årets sista medlemsmöte

Ett tjugotal medlemmar var närvarande på detta årets sista medlemsmöte, som avslutades med julbord där varmrätterna var inköpta från Swedish Diner, Drottninghögsvägen 5, som också levererade till oss.

Mötet flöt i övrigt på bra med intressanta diskussioner, och till avslutningen önskade vi varandra en God Jul och ett Gott Nytt År!

Övrigt

Familjedag vid Ladan på Dalhem lördag 7 maj

Helsingborgshem med Rana Hammana, områdesansvarig, och personal från Ladan arrangerade detta event. Det var mycket välbesökt, och många aktörer var närvarande. Det bjöds på korv, kaffe och musik, och det var ett fantastiskt fint väder, om än blåsigt.

Vi var med och marknadsförde Odlarföreningen, och pratade med tänkbara intresserade inför startandet av en odling även på Dalhem.

Närvarande var Lars Ove Karlsson, Boris Pettersson, Nina Orrvik, Ankie Olausson, Ana Osmanovic, Mejra Smajlovic och Berit Karlsson.


Familjedag vid Ladan på Dalhem fredag 16 september

Även i september arrangerade Helsingborgshem en familjedag med många deltagare och besökare. Odlarföreningen delade denna sköna dag bord med Idé A, Poul Witting och Sara Altinawi, som informerade om biblioteket och delade ut böcker till barnen, och vi passade på att marknadsföra vår förening och starten av en odling på Dalhem. Med idag var Saul Sagnia, Lars Ove Karlsson, Nina Orrvik, Ankie Olausson och Boris Pettersson.


Fredriksdal den 25 oktober och 6 december

Wiktoria Sandberg, Helsingborgshem, stadsdelsutvecklare på Fredriksdal, bjöd in hyresgästerna till Hyresgästlokalen på Lägervägen 1, på gemensam fika. Vi blev också inbjudna för att presentera oss och fick möjligheten att berätta om vår förening och om en eventuell odling vid Lägervägen.

Denna första gång, den 25 oktober, hade även 2 kvarterspoliser blivit inbjudna, och det var mycket intressant att höra dem berätta om sitt arbete och sin funktion i olika bostadsområden, där de tog sig fram med hjälp av cyklar.

Med den här dagen var Saul Sagnia, Lars Ove Karlsson och Nina Orrvik.

Vi blev inbjudna även en andra gång, den 6 december, till en mycket trevlig Glöggträff med hyresgästerna. Närvarande från Odlarföreningen var Saul Sagnia, Lars Ove Karlsson, Nina Orrvik, Ana Osmanovic, Berit Karlsson och Mats Rydén.


Slutord

Alla har gjort ett fantastiskt gott arbete under året. Så ett stort tack till alla, ingen nämnd och ingen glömd!

Vi har genomfört mycket under året. Vi har som vanligt hållit odlingarna vackra och levande med mängder av grönska av olika slag.

H22 - Med dess stora satsning på Drottninghög, under temat ”Co-Creation”, att arbeta tillsammans och växa i visionen att skapa en hållbar miljö inför framtiden. Miljömässigt, men även med ökad gemenskap och trygghet i området där vi bor.

Där har vi varit med och gjort en insats, och vi upplever att vi fått fantastisk feed back på detta engagemang.

I och med detta arrangemang, har särskilt Drottninghög fått oerhört många fler besökare än vanliga år. Besökare som har kommit från när och fjärran, och besökt olika arrangemang på området, där vår odling var en av stopp-stationerna.

Odlingen har upplevts som oerhört vacker, och många har sagt sig bli inspirerade och tagit med sig den inspirationen hem. Många har också hittat till vårt trevliga sommarcafé vid Växthuset, och besöksantalet har vida överskridit det vanliga.

Allt detta har varit oerhört roligt.

Ett stort tack till alla våra medlemmar, samarbetspartners och sponsorer!Helsingborg den 15 januari 2023