Dalhem Drottninghög Fredriksdal

Föreningen har trots pandemin som härjat även under år 2021, träffats och haft event,

dock med hänsyn taget till de rådande rekommendationerna som

Helsingborgs Stad och Folkhälsomyndigheten gett under året.

Verksamhetsberättelse 2021

Odlarföreningen

Styrelsen


Ledamoter

Saul Sagnia Ordförande

Nina Orrvik Kassör - Webmaster

Cecilia Ursin Sekreterare

Boris Pettersson 

Lars Ove Karlsson

Suppleanter

Agnetha Nilsson

Annika Johansson

Sadeta Avic

Övriga förtroendevalda

Mats Rydén - Revisor

Berit Karlsson  - Valberedare, sammankallande

Sajid Kahrimanovic´ - Valberedare

 

Årsmöte


Årsmötet 2021 ägde rum lördagen den 17 juli klockan 14.00 - 16.00

Platsen var Idé A, biblioteket på Drottninghög, och anledning till det sent hållna årsmötet var de restriktioner föranledda av Covidpandemin, som hade gällt under många månader men nu lättat något. Tack vare det relativt stora utrymme som Idé A har, kunde vi också möblera luftigt så alla som ville kunde vara med och ändå hålla lagom avstånd från varandra.


Som ordförande presiderade Arne Gunnarsson från DrottningH och Ameli Frostell agerade sekreterare. Närvarande därutöver var 17 medlemmar, 4 för dagen nya medlemmar och ytterligare 3 inbjudna personer.


Efter mötet avtackades Arne Gunnarsson och Ameli Frostell, samt Anna Kowalik Tidblad som var inbjuden i egenskap av observatör, med var sin Amaryllis och varma applåder.

Som avslutning på årsmötet bjöd därefter föreningen de närvarande på valfri rätt på Rodi’s Pizzeria, vilket var mycket uppskattat.Styrelsemöten 

Styrelsen har under år 2021 haft 7 protokollförda möten

Datum: 31/1, 13/3, 11/4, 18/6, 7/8, 18/10, 18/11 varav ett är konstitueringsmötet 


Medlemsmöten

Föreningen har under år 2021 haft  5  protokollförda möten

Datum: 20/3, 24/4, 12/8, 14/10, 16/12


Antal anslutna medlemmar under året

Antalet medlemmar vid årets slut uppgick till 34 personer, varav 11 hade tillkommit under 2021. Medlemmarna har olika bakgrund, är av olika ålder, samt kommer från olika stadsdelar. Gemensamt för alla är ett intresse för stadsodling, att tillhöra ett socialt sammanhang och att kunna bidra till gemenskap i stadsdelarna.
Övergripande ansvarsområden


Aktiviteter inför odlingssäsongen

Vi började tidigt med förberedelser inför säsongen. Det har varit allt från att förbereda enskilda medlemmar inför sina åtagande för ansvarsområdena, till att  förbereda jorden i odlingslådorna. 


Vi delade upp i olika områden; kompost och kompostering, Café Växthuset, odlingslådor i allmänhet, växter och buskar; därtill lättare event och studiebesök, vaktmästeri samt bevattning och då en lista för detta. Ett antal medlemmar tog på sig dessa ansvarsområden och utförde sina uppdrag med bravur.


Saul Sagnia -

Ordförande, föreningens talesperson, övergripande frågor, upprättande av bevattningslista samt bemanningslista för Café Växthuset


Cecilia Ursin -

Sekreterare, inventarier, fonder, arkivering samt ansvarar för odlingen på Fredriksdal


Nina Orrvik -

Kassör, webmaster, media, inköp, bokföring, medlemsregister; 

marknadsföring och sponsorsökning tillsammans med ordföranden


Svenne Hemmingsen-
Café Växthuset, förråden, reparation och underhåll, och allt-i-allo fram till den 8 maj, då han gick ur föreningen av personliga skäl


Lasse Karlsson -

Komposter, inköp växter, verktyg och jord. Övergripande ansvar för odlandet på odlingen Drottninghög. Fr.o.m 9 maj även för Café Växthuset, förråden, reparation och underhåll


Berit Karlsson -

Mindre aktiviteter/event, studiebesök/guidning kring odlingarna


Ankie Olausson -

Allmän ordning i odlingslådor, samt bland övriga växterVerksamhet


Aktivitets- och gemenskapsdagar


Från 27 april  och under hela sommaren fram till slutet av september, hade vi organiserade arbets- och gemenskapsdagar. På måndagar mötte vi upp vid Fredriksdalsodlingen och på onsdagar arbetade vi på odlingen på Drottninghög.   


Under de gemensamma timmarna arbetade vi med att plantera, rensa ogräs, klippa gräsmattorna och fixa med allt övrigt som behöver göras på en odling. Samtidigt var det också tillfälle att dryfta aktuella frågor samt ta en gemensam fika. 

Måndag den 5 juli hade vi dessutom en spontant arrangerad grillstund på Fredriksdal. Umgänge och gemenskap är lika viktigt som att sköta odlingarna.


För att göra allt så lättskött som möjligt, köpte vi i början av juni in bra batteridrivna gräsklippare till båda odlingarna. Vi införskaffade även trimmer och andra nödvändiga verktyg. Resultatet blev positivt för utseendet, och skapade därför heller inte någon irritation över dålig gräsklippning.


Tid på båda odlingarna, kl 16.00 - 18.00. Givetvis kan vem som helst gå till odlingen även på andra tider, för att se till såväl lådorna som helheten. Eller kanske för att bara koppla av en stund i skön miljö.Fördelning - ansvar för odlingslådor


Fredriksdal

På Fredriksdal är 4 lådor adopterade och de övriga gemensamma. 

Det finns en låda med vinbär på stam och en med amerikanska blåbär.

Vi har bönor på spaljé, kryddor, olika grönsaker och många blommor,

de flesta perenna. Vi har även rosor på spaljé.

Allt är välskött och bevattning har skett enligt schema.


Drottninghög

På Drottninghögs odling blev 13 lådor adopterade av enskilda personer, såväl medlemmar som icke medlemmar. De övriga sköttes gemensamt. 

Att adoptera en låda innebär att man har större ansvar för den och kan också själv välja vilka växter man vill ha, i den mån det är möjligt för föreningen att köpa in.

Den som adopterar en låda förväntas även se över de andra lådorna vid behov, framför allt de gemensamma. 

Att man adopterar en låda innebär däremot inte att den är privat egendom. Planterar man grönsaker, bär eller liknande så är skörden gemensam på samma sätt som all övrig skörd på odlingarna. OBS! Skövling accepteras inte. Man tar lite, smakprov! 


Generellt sett så kommer bär av olika slag att inför skördefesten omvandlas till sylt, marmelad eller liknande.

Utöver odlingslådor, finns även plats för jordgubbar, björnbär, krusbär, vinbär, hallon, rabarber och blåbär. Vi har också odlat grönsaker, bönor, kål och kryddor. Mycket blommor av många olika sorter, bland annat rosor på spaljé, och ett ”bi-café”. 

Vi har också hjälps åt och turats om med att rensa ogräs, klippa gräsmattorna och allmänt sköta odlingen på bästa möjliga sätt.


Inne i Växthuset har vi haft vindruvor, physalis, slanggurka, tomater och paprika. Vi provade även med majs i år, samt har två små träd med nektariner.


Föreningens medlem Bo Nilsson såg också till att bänkarna och borden vid växthuset blev ordentligt slipade och inoljade. Tack till dig, Bosse!


Bevattning

Under sommarhalvåret har vi delat på ansvaret för bevattningen. 

Var och en som hade möjlighet kunde veckovis välja en eller flera veckor för att vattna odlingarna, och det behövde inte vara på båda odlingarna samtidigt. 

Man kunde välja endera Drottninghög eller Fredriksdal. 

Detta höll vi på med från och med vecka 19, den 10 maj, till och med vecka 35, början av september. Därefter kom det såpass mycket regn från ovan att det inte behövdes någon extra vattning. 

Kompostering, jord och växter


Komposteringen har gått bra. Det verkar som att de flesta förstår vilket fack som används för tillfället. Har under säsongen tömt två fack


Jord

Vi fick en pall säckar med jord i våras, 48 säckar med olika innehåll och i olika storlekar, från 18 liter till 50 liter. Vi har sedan vid två tillfällen köpt in ytterligare plantjord, sammanlagt 12 säckar á 50 liter.


Växter

Under odlingssäsongen har vi blivit sponsrade med växter; blommor, grönsaker och andra plantor vid flera tillfällen. Därutöver har vi också köpt in diverse växter både till Drottninghög och Fredriksdal.

Lars-Ove Karlsson


Café Växthuset


Caféet har som policy att i första hand vara en mötesplats, en plats för gemenskap. Alla är välkomna, oavsett var man bor eller hör hemma. 

Många människor  är ensamma eller har svårt för att ta sig till olika saker, och caféet är en trivsam plats att mötas på. Prata bort en stund, lära känna nya människor. 

Då kaffet, teet och tilltugget säljes till självkostnadspris är det också möjligt för alla som vill att inte bara komma dit, utan även ta en fika tillsammans.


Under sommaren hade Caféet öppet under 11 veckor. Från vecka 30, måndag 26 juli - till och med V 40, fredag den  8 oktober. Vädret hade då börjat bli ostadigt och vi hade dessutom inte tillräckligt med personer som kunde alternera med att hjälpa till med serveringen.

Det är egentligen för sent att starta i slutet av juli, men Covidrestriktionerna och det då mycket sena årsmötet var orsaken till detta. Önskemål finns att Caféet helst bör komma igång i början av maj, i samband med Planteringsdagen.


Totalt antal gäster var 463, varav en del valde att avstå från kaffe och kaka. Den besöksstatistiken får anses vara bra, då det också var en och annan dag med så kraftigt ösregn att ingen kom. På det hela taget var vädret ändå gynnsamt, och vid några tillfällen var vi inte fler än att vi kunde ta vår tillflykt in i själva växthuset när det regnade eller blåste i mesta laget..


Det finns önskemål om att även ha öppet på helgerna, men det är för närvarande inte möjligt då vi helt enkelt inte är tillräckligt många som kan dela på ansvaret. Stort tack till Berit Karlsson, Lars Ove Karlsson, Saul Sagnia och Hermina Rogosic som lade ner mycket tid och energi på det här. Även Nina Orrvik hjälpte till vid behov, men var framför allt som kassör huvudansvarig för inköpen och det praktiska hanterandet av de inkomna pengarna.
Arrangemang och SammankomsterPlanteringsdagar


Planteringsdag Fredriksdal - Söndagen den 25 april


Det var vackert väder den här dagen med sol och blå himmel, men mycket kallt och blåsigt.

Vi fick hjälp med att köra säckar med jord från Växthuset till Fredriksdalsodlingen av Kjell Backlund som bor på Fredriksdal. Vi tackar så enormt mycket för den hjälpen.


Vi hade fått 3 lådor med sammanlagt cirka 45 stycken primulor och många jordgubbsplantor från Välaplantor,  så vi började med att fylla på jord i pallarna och planterade sedan ut de vackra växterna .


Trots den isande vårvinden hade vi mycket trevligt tillsammans. Kaffet smakade bra efter väl förrättat värv, och vi satt kvar ganska länge och pratade.Stölder och skadegörelser


Tyvärr! Endast 2 dagar efter planteringsdagen på Fredriksdal,  var de nyplanterade lådorna skövlade. Alla primulor var borta och de flesta jordgubbsplantorna. Det var stor sorg i hjärtat! Kanske inte i första hand för att allt det vackra var borta eller att allt arbete vi lagt ner varit förgäves, utan mest för att det finns människor som beter sig på det här viset.  


Är det en tröst att stölder sker på många ställen?  Vi är ju långt ifrån ensamma om att bli bestulna. Svar: Nej! Det är ingen tröst.


Stölder har sedan förekommit då och då under året, både på Fredriksdal och Drottninghög, Men denna gång försvann dock det största antalet växter, vid ett och samma tillfälle. Och ett par gånger har det faktiskt hänt att stulna plantor kommit tillbaka. Inte ofta, men ändå!


Såsom nu och här! Efter nån vecka eller så, kom det tillbaka ett antal av primulorna. Inte alla, men ganska många, och de såg lite tufsiga ut. Som om nån inte hade varit riktigt snäll mot den, och sen haft bråttom när denne någon satte tillbaka dem i lådorna, lite på måfå så där.

Så… ska man skratta eller gråta? Skratta är förstås roligare.

Planteringsdag Drottninghög - Lördagen den 8 maj 


Lagom till Planteringsdagen på Drottninghög hade vi sponsrats av Johnson & Johnson med fyra fina partytält. Vädret var soligt och skönt och sammanlagt 16 personer från föreningen och ett antal icke medlemmar, samlades för att hjälpa till. 


Vid tiotiden på förmiddagen samsades en del av oss för att prova hur det skulle gå att montera tälten. 

Det  visade sig vara enkelt, och två av tälten placerades vid fikaplatsen. Däremot behövde vi inte denna vackra dag montera sidorna. 

Detta fotograferades, och bilder mejlades senare till Johnson & Johnson. 


Samtidigt med att tälten monterades började andra göra i ordning lådorna, fyllde på jord, och därefter planterades fräscha plantor inköpta på Välaplantor.  Vid kaffet efter väl förrättat värv, invigde vi tälten och kunde känna oss nöjda med dagens arbete.
Odling med förskolebarn


Måndagen den 17 maj och tisdagen den 18 maj hade vi i samarbete med Idé A och Drottninghögs förskolor fröodling med barn vid Växthuset på Drottninghög. Sammanlagt nådde vi ett hundratal barn. 

På måndagen hade vi 2 grupper, men på tisdagen kom det så många att det blev 4 grupper, vilket dessutom var totalt sett betydligt fler barn än som ursprungligen var tänkt. 

Med andra ord kan man sluta sig till att dessa event är mycket populära, så det kan vara en god idé att till nästa år planera in flera sådana här grupper. 


Vi hade köpt in krassefrön och solrosfrön och barnen hade roligt när de sådde och fick lära sig om hur man sköter om sina frön så att de växer och mår bra. Och givetvis fick barnen ta med sina krukor hem.


Det var också meningen att det skulle ha blivit en fröodlardag med barn på Fredriksdal onsdagen den 12 maj. Men tyvärr, på grund av miss i kommunikationen med 

förskolorna, kom det inga barn denna dag. 

  Planteringsdag med Cecilia Liljedahl - 

onsdagen den 16 juni


Denna ljuvliga, soliga sommardag hade vi gemensam planteringsdag med Cecilia Liljedahl, dåvarande representant för Ikeas satsning på Drottninghög. Vi var många där som hjälptes åt med planterande, vi hade roligt och det blev så fint.


Cecilia hade ordnat med Mäster Grön och fått med många olika sorters plantor därifrån till oss, blommor och kryddväxter i massor. 


Givetvis fikade vi också tillsamman, och som helhet blev det en fantastisk och mycket trivsam dag fylld av god samverkan.

Den 5 Juli grillade vi på fredriksdal


Visst hade vi det mysigt!
Vi köper blommor på Välaplantor


Den här inköpsrundan ägde rum den 19 juli.

Som vanligt får vi mycket vänligt bemötande och självklart kommer vi tillbaka när vi vill och behöver flera plantor, eller jordGrillträff Växthuset Drottninghög -

lördagen den 21 augusti 


Även denna dag hade vi tur med vädret, många kom, såväl medlemmar som andra boende i området. 


Föreningen stod för kolen och höll grillarna heta, samt bjöd på kaffe och te. I övrigt tog var och en själv med sig vad man ville äta och dricka. 


Loppis Drottninghög -

lördagen den 4 september


Loppiset på Drottninghög den 4 september blev en succé! Allt var perfekt!  

Från vädret till utställarna till besökarna. Skönt väder, härligt mingel, gott fika och läckert från grillarna. 


Fullsatt från början till slut, inte bara vuxna utan även barn hade bokat plats för kommersen. Efteråt önskade ett flertal av de närvarande att vi ska att arrangera fler loppisar framöver. 


Tilläggas ska, att utställarna inte behövde betala nån avgift för sin plats, men 

skulle själva stå för det bord de behövde för att visa sina varor.

Skördefest på Fredriksdal -

lördag den 18 september 


Ett mycket uppskattat event denna sköna lördag i mitten av september. Strålande väder större delen av dagen, många besökare och härlig musik av Håkan Hultberg. Till barnens  stora glädje hade vi även bokat in en magiker, Gregory Ghermann.


Håkan spelade gamla godingar med fart och rytm, både av svenska musiker och andra, så man hade lust att både dansa och sjunga med. Björn Afzelius, Kim Larsen, Lois Armstrong med flera stora ikoner gjordes tydliga i hans framförande.


Framför Gregorys bord skockades barn i alla åldrar och fick både se
förunderliga  konster utföras och konstfärdiga ballonghattar på sina huvuden. 
En vit kanin och en duva fanns självklart med bland rekvisitan


Susanne Sellami var närvarande liksom Anna Kowalik Tidblad från Stadsbyggnadskontoret. Anna hade med sig en beachflag med loggan ”Stadsodling” som sattes upp vid entrén.


Eftersom det var en skördefest, fanns det givetvis också sylt och marmelad att smaka på. Det fanns honung till försäljning och för den som ville veta mer om olika blommor, kunde få svar på det.


Givetvis fanns det möjlighet att grilla, liksom det  också fanns kaffe och te till självkostnadspris. 

Flera av de boende runt omkring lockades till festen när de hörde musiken, och åtskilliga av de närvarande uttryckte sin uppskattning för arrangemanget och hoppades att vi ska anordna liknande träffar igen.

Loppis på Fredriksdal -

lördagen den 23 oktober


Som svar på önskemålet om flera loppisar, passade vi på att före vinterns inträde,  anordna ett höstloppis på Fredriksdal. 


Det var kallt den här dagen trots att solen sken. Det kom heller inte lika många besökare som tidigare till Drottninghög, men det kändes ändå positivt och humöret bland såväl utställare som besökare var gott. 


Även här hade ett par barn tagit fatt i möjligheten till försäljning, och många av utställarna kom från andra delar av Helsingborg. Och visst blev det sålt och köpt en del.

  Multi-Kulti julfest på Tryckeriet  

onsdagen den 1 december


Denna mörka onsdag eftermiddag var vi med på julfest på Aktivitetshuset Tryckeriet. Arrangerat av bland andra Fritid Helsingborg, Idé A Biblioteket och Helsingborgshem.


Det var dittills den ruggigaste vinterdagen den här säsongen med snö, regn, blåst och blask. Mycket halt på gator och cykel- gångbanor då vi tidigare haft en period med snöande och minusgrader. 


Eftersom Covid fortfarande satte sina spår i samhället, och det från och med denna dag hade lagts till en lag om att alla vaccinerade måste ha ett så kallat Covidpass för att komma in på evenemang med fler än 100 personer, blev det en del trassel under eftermiddagen och kvällen.  


En del personer kom helt enkelt inte förbi vakterna som hade engagerats för tillfället i fråga. Trots stadsdelsmammornas hjälp med att ladda ner passet på vars och ens mobil, var det inte alltid det gick. Tyvärr, fick många besvikna vända om hem.


Inomhus var det relativt gott om plats i den stora salen med utställare och i det mindre rummet innanför där utställare från Helsingborgs stad hade satt upp sin  rekvisita. Där befann sig representanter för Helsingborgshem, H22, Safegrowth, DrottningH och Riksbyggen. Tillgängliga för att informera och besvara de frågor som allmänheten ville veta mer om.


I den yttre salen hade ett flertal utställare ställt upp sina bord med diverse julsaker, informationsblad och annat. Bland andra Fritid Helsingborg, Stadsdelsmammor, Inva-Sam, Biblioteket Idé A, Den Gode Herdens kyrka, olika föreningar och även privatpersoner. 

Och så vi från Odlarföreningen. 


Vi hade också tagit med oss Marie-Louise  Sonesson från Välaplantor som vi har ett ömsesidigt positivt utbyte med. Hon var behjälplig med ett lotteri, och hade skapat ett antal mindre julgrupper, alternativt med julstjärna, hyacint eller amaryllis, som vi under timmarnas lopp lottade ut. Alla lotter var sålda innan det var dags att bege sig hem.  


Samtidigt med detta var det marknadsföring som gällde för oss. Vi berättade för intresserade om föreningen, och om de planer vi har inför 2022 att bland annat starta en odlargrupp för barn. Vi fick också in ett par anmälningar denna dag. 


Parallellt med detta kunde vi lyssna på sång och musik, och titta på dansuppvisningar från olika kulturer. Vi kunde dricka glögg eller varm choklad, och vid vårt bort hade vi kaffe och te att bjuda på. Allt detta utan kostnad!


Totalt sett var det färre utställare och färre besökare än 2 år tidigare, och det har vi till största delen  Covid att ”tacka” för. Kanske någon avstod på grund av väderförhållandet. Men inte desto mindre var det en fest med julstämning. Inklusive tomte. 


Stort tack till er som var med den här dagen och la ner så mycket tid och energi, inte minst på förberedelser, men även den tid vi befann oss på Tryckeriet. 

Saul Sagnia, Lars Ove Karlsson, Marie-Louise Sonesson och Nina Orrvik. 

Bra jobbat!Julfest på Dalhem -

torsdagen den 9 december 


Den 9 december hade den traditionella julfesten på Dalhem varit tvungen att flytta utomhus till gården på baksidan av samma anledning som för julfesten på Tryckeriet. Restriktioner på grund av Covid. Inte desto mindre kom det ganska mycket folk som minglade. Barn och vuxna om vartannat.


Sång och musik, glögg, kaffe, godis och grillad korv. Helsingborgshem var givetvis där, liksom Fritid Helsingborg med personal från både Ladan och Tryckeriet, samt Anneroskolan. Vid det inre torget hade Pizzerian öppet.


Det var mörkt, det var kallt, det var gran, det var Tomte med Nisse, det var belysning som stjärnor och till och med lite snö i luften. Julstämning!


Ännu en ypperlig dag för marknadsföring för Odlarföreningen, och vi som var där och pratade med folk om föreningen om vad vi står för och vad vi vill, var Saul Sagnia, Lars Ove Karlsson och Nina Orrvik. Även vår medlem Ana Osmanovic minglade omkring och tillbringade en ganska lång stund tillsammans med oss vid vårt marknadsstånd. Tack Ana, för att du kom!

   
Den 16 december hade vi så årets sista medlemsmöte  


I samband med det hade vi julavslutning med julbord.  21 medlemmar inklusive styrelsen hade mött upp denna dag. Vi hade bokat in oss i Idé A:s lokaler, och de ska ha stort tack för att vi kan nyttja bibliotekets möjligheter inte bara för det här tillfället utan även för andra möten och sammankomster. 

Tack till Poul Witting för att vi vid behov får tillgång till bibliotekets lokaler


Marknadsföring


Liksom tidigare har vi såväl hemsida som blogg, Instagram och Facebook vad gäller de digitala möjligheterna till marknadsföring. På Hemsidan försöker vi följa årets gång och den uppdateras regelbundet till det som är aktuellt. 


I bloggen tas inte bara rena föreningsaktiviteter upp utan även en del av vad som händer i området i övrigt. Många förändringar är ju på gång inte enbart för H22’s skull, det byggs och utvecklas i stora mått, inte minst på Drottninghög. Detta försöker vi också följa upp, liksom att vi emellanåt rebloggar inlägg som publiceras på Drottabladet, för att hjälpa till att sprida deras information. Därtill har vi också möjligheter att lägga in egna inlägg på Drottabladet. 

Emellanåt kan även artiklar från annat i Helsingborg publiceras. Såsom om ett besök på Fredriksdals Museer och Trädgårdar till exempel och då berätta lite om historik och vad som erbjuds besökaren. Instagram får inlägg vilka också publiceras på Facebook.


I gränslandet mellan det digitala och affischer, kommer också numera en del av våra affischer att visas digitalt i olika sammanhang inom Helsingborgshems räckvidd. Vi passar på att tacka så hjärtligt här för det fina samarbete och den samverkan vi har med dem när det gäller spridningen av information om oss. Tack!


Vad gäller vanliga affischer, foldrar och flygblad, så arbetar vi även med det mediet. För  att göra detta möjligt köpte vi i mitten av augusti in en färglaserskrivare av märket Lexmark.

Nu kan vi alltså skapa de affischer vi behöver och själv enkelt skriva ut det antal som behövs när det behövs. Där är också affischhållarna vid växthuset ovärdeliga hjälpmedel för spridning av informationen. Vårt eget lokala informationscentrum. Info-Center


Vi ser också Caféet och Växthusodlingen, som en informationscentral. 


Den 8 september fick vi monterat affischhållare både i skyltskåpet vid entrén som vetter mot Den Gode Herdens kyrka, och på dörrarna till Växthuset vilka vi nu på ett mycket effektivare, snyggare och prydligare sätt använder för att sprida information om vad som är på gång i området. 


Det har nu i slutet av 2021 kommit nytt glas på skyltskåpet vid odlingen på Fredriksdal, så hädanefter kan vi sätta upp affischer även där.
Finansiering och sponsring


En mindre del av de intäkter vi haft under 2021 kommer från medlemsavgifter.

För övrigt har Helsingborgshem under detta år sponsrat oss ekonomiskt. 

Dessa pengar har i första hand satsats på marknadsföring för att göra oss kända framför allt inom Nordöstra staden, men även i större bemärkelse i hela vår stad 

med omnejd. 


Vi vill tala om att vi finns som en positiv del av vårt boende och vår närmiljö. En plats dit alla är välkomna oavsett om man är intresserad av stadsodling eller inte. 


En plats för gemenskap och vänskap mellan människor, över alla gränser såsom ålder, social status eller kulturell bakgrund. Vi vill att våra odlingar ska vara det där vardagsrummet där alla kan mötas i positiv anda.


Marknadsföringen sträcker sig också till att inbegripa projektet att se om det är möjligt att starta en odling även på Dalhem. Om det finns tillräckligt med underlag, alltså intresserade personer, så kommer vi att försöka starta så tidigt som möjligt år 2022 med detta projekt. Här har Helsingborgshem ett mycket aktivt samarbete med oss.


Helsingborgshem stöttar oss även på annat sätt, såsom genom att föra ut information om oss på sina medier. Bland annat så finns vi nu med på de digitala tavlorna i entrén i deras fastigheter. Affischer från oss sätts upp i olika fastigheter i bostadsbeståndet, och i december 2021 var vi med i deras adventskalender på Instagram


Föreningsfonden, Helsingborgs stad/ H22, har sponsrat oss med en större summa. 

Denna är i första hand avsedd att försöka få igång och sedan finansiera en odlargrupp med barn. ”Från jord till Bord” kallar vi det. Vi håller på att söka efter en duktig kraft, en utbildad pedagog, och har i skrivande stund en person på gång som kan vara huvudansvarig för projektet. 


Denna personen ska tillsammans med oss lära barn vad det innebär att odla inte bara blommor utan även grönsaker, frukt och bär, och att i slutändan förstå vilken väg vår mat tar för att komma till våra tallrikar. Vi vill också ha med föräldrarna i det här.

Detta är förstås även en aktivitet för att ge barn olika möjligheter till fritidssysslor, och därmed också gemenskap och en känsla av att ”vara med”, att vara av betydelse.


En mindre del ska också satsas på våra odlingslådor för att spegla såväl mångfald som sjuttiotalet. Detta i direkt samband med H22. Även caféet ska få en rejäl uppsving, särskilt under de fem veckor som H22 varar. Övriga sponsorer


Rikshem - upplåter sitt källarutrymme på Minörgatan 17 så att vi har tillgång till toalett, vatten och möjlighet att brygga kaffe. Vi har också fått möjligheten att sätta upp affischer i deras trappuppgångar.


Biblioteket Idé A - stöttar oss på olika sätt, har samarbete med, upplåter lokalen till oss vid våra möten. Är med som idégivare i samband med vår ansökan till föreningsfonden, för att kunna starta en odlargrupp för barn.


Välaplantor - har blivit en partner i samverkan. Vi får rabatt när vi köper växter, har även fått en hel del gratis eller till mycket reducerat pris, ger goda råd om blommor och planterande och vi får även sätta upp affischer på Välaplantor inför kommande evenemang. Det är ett ömsesidigt givande och tagande.


Svenska Kyrkan, Den Gode Herdens Kyrka på Drottninghög - är medsökande och idégivare i samband med vår ansökan till föreningsfonden, för att kunna starta en odlargrupp för barn. Vi har tillsammans med dem en styrgrupp för detta projekt. De hjälper även till med att sätta upp affischer från oss på sina anslagstavlor….


Johnson & Johnson - sponsrade oss med 4 stycken partytält sommaren 2021


Fagerhults torv - sponsrade oss med 48 säckar jord av varierande sort och storlek


DrottningH - Är också idégivare i samband med vår ansökan till föreningsfonden, för att kunna starta en odlargrupp för barn. Vi har även tillgång till Drottabladet för att kunna lägga in information och artiklar av olika slag.  Slutord


Alla medlemmar har gjort ett fantastiskt gott arbete under året efter vars och ens förutsättningar. Därför ska alla ha ett stort tack, ingen nämnd och ingen glömd.


Trots hotet från Corona-pandemin, vilken vi har anpassat oss efter, har vi genomfört en hel del. Vi har hållit odlingarna vackra och levande med mängder av grönska av olika slag, trots bakslagen med stölder på båda odlingarna. Vi har kunnat arrangera ett flertal aktiviteter.


Styrelsen har lagt ner tid och energi på att hålla medlemmarnas engagemang levande, samtidigt som vi har brottats med stölder och extra kostnader av den anledningen, för att bibehålla gemenskap och trivsel inom föreningen.

Det har också varit tidskrävande att marknadsföra oss, söka sponsorer och nå ut till andra invånare på olika sätt.


Föreningens medlemmar befinner sig på olika nivåer gällande kunskap om odling, fysisk rörlighet, föreningskunskap med mera. Detta kräver mycket tålamod och mycket förståelse av andras möjligheter och insatser.


Vi kan se det vi har gjort bra, och det vi kan göra bättre. Vi kan se vad som är möjligt att utveckla, och vad vi kanske inte ska lägga lika stor fokus på. Vi kan se ännu tydligare vad vi vill med vårt engagemang.


I och med att mycket för närvarande händer inom området, arbetar vi nu och framöver med att integrera oss med det. Helsingborgs stad’s, Ikea’s, Helsingborgshem’s med fleras satsningar med H22. Nybyggnation av fastigheter både för boende och för etablering av företag av olika slag.


H22 - En satsning på bland annat Drottninghög, att växa med visionen att skapa en hållbar miljö inför framtiden. Miljömässigt, men även när det kommer till ökad gemenskap, trygghet och hemkänsla i området där vi bor. Där vill vi vara med och  göra en insats.


Under sommaren har också tillkommit Safegrowth, som arbetar med en trygghetsprocess för och med boende inom Drottninghög. Några av våra medlemmar har utbildats till teamledare för processen som även stärker såväl föreningen som olika mötesplatser.För Odlarföreningen