Växthuset Drottninghög

Odlarföreningen

Dalhem Drottninghög FredriksdalVerksamhetsberättelse

2020


Föreningen har trots pandemin under år 2020 träffats och haft event,

dock med hänsyn taget till de rådande rekommendationerna som Helsingborgs Stad

och Folkhälsomyndigheten gett under året.STYRELSEN

Saul Sagnia - Ordförande

Cecilia Ursin - Sekreterare

Nina Orrvik - Kassör & Webmaster

Annika Johansson - Ledamot

Binta Jaiteh - Ledamot

Ajten Zejnelowska - Ledamot (avgått under året)

Jovanka Pokrajac - Ledamot (ej röstberättigad p.g.a. obetald medlemsavgift)


ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA

Valberedning: 

Berit Karlsson - sammankallande 

Sajid Kahrimanovic´ 

Revisor: 

Mats Rydén, föreningens valda revisor


ÅRSMÖTE

Årsmötet 2020 ägde rum onsdagen den 29 januari 2020 klockan 18.00 - 20.30 på Idé A, Drottninghögs bibliotek, Blåkullagatan 5, 25457 Helsingborg. Det var också på detta möte som föreningen officiellt bildades och stadgarna antogs.


STYRELSEMÖTEN

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten, 1 akutmöte och 2 möten med arbetsutskott.


MEDLEMSMÖTEN

Föreningen har under året haft 7 protokollförda möten, varav ett akutmöte.ÖVERGRIPANDE ANSVARSOMRÅDEN


Saul Sagnia -

Ordförande, föreningens talesperson, övergripande frågor, upprättande av bevattningslista.


Cecilia Ursin -

Sekreterare, inventarier, fonder, arkivering


Nina Orrvik -

Kassör, webmaster, media, inköp, bokföring, medlemsregister; 

marknadsföring och sponsorsökning tillsammans med ordföranden


Svenne Hemmingsen -   

Växthuset, Café Växthuset, förråden, reparation och underhåll, allt-i-allo 


Lasse Karlsson -

Komposter, inköp växter, verktyg och jord


Berit Karlsson -

Mindre aktiviteter/event, studiebesök/guidning kring odlingarna


Ankie Olausson -

Allmän ordning i odlingslådor, samt bland övriga växter


MEDLEMMAR


Antal anslutna medlemmar under året


Antalet anslutna medlemmar under året uppgick till 33, varav 28 betalande. Medlemmarna har olika bakgrund, är av olika ålder, av båda könen samt kommer från olika stadsdelar. 

Gemensamt för alla är ett intresse för att odla, tillhöra ett socialt sammanhang och att bidra till en gemenskap i stadsdelarna.


Avhoppade medlemmar


Den 10/7-2020 hoppade medlemmen Ingbritt Abrahamsson av föreningen via sms-kommunikation med ordförande Saul Sagnia. Anledningen till avhoppet uppgavs vara av personliga skäl. 


Uteslutning av medlemmar


Den 3/7-2020 blev Mia Nilsson och Rauni Viitanen uteslutna ur föreningen.

Delgivningar skickades ut och alla beslut togs enligt föreningens stadgar.


Dessa medlemmar uteslöts bland annat på grund av samarbetssvårigheter, och att ha

ägnat sig åt aktiviteter som går i strid med föreningens stadgar. Därmed motarbetande föreningens intresse. 


Se paragraf 5 av våra stadgar.
* * * * * *


MARKNADSFÖRING


En hemsida har skapats av Nina Orrvik samtidigt med en blogg och konton för Instagram och Facebook. Nina är huvudadministratör och har ansvar för uppdateringen. Hon har även skapat logotype och visitkort.


Saul och Nina har under året ägnat mycket tid åt utskick av informationsbrev om föreningen till olika företag i Helsingborg, samt för sökande efter sponsorer. Detta både

via mejl och som vanliga brev, samt skickat ut vid olika tillfällen för uppföljning.

Vi har fått enstaka svar men ingen sponsring. 


Föreningens verksamhet har under år 2020 finansierats av Helsingborgs stad, Stadsbyggnadsförvaltningen. Föreningens kontaktperson där är Anna Kowalik Tidblad. Hon är inspirerande och besitter stor kunskap när det gäller växter och odling. Guidningen vi fått inom dessa områden är ovärderliga.


* * * * * *


AKTIVITETS- OCH GEMENSKAPSDAGAR


Aktiviteter inför odlingssäsongen

Vi började tidigt med förberedelser inför säsongen. Det har varit allt från att förbereda enskilda medlemmar inför sina åtagande för ansvarsområdena, till att  förbereda jorden i odlingslådorna.

Vi delade upp i olika områden; kompost och kompostering, Café Växthuset, odlingslådor i allmänhet, växter och buskar; därtill lättare event och studiebesök, vaktmästeri samt bevattning och då en lista för detta. 

En skara tappra medlemmar tog på sig dessa ansvarsområden och utförde sina uppdrag med bravur.  


Gemenskapsdagar

Föreningen införde aktivitets- och gemenskapsdagar från och med den 27 april för att bibehålla och fortsätta inspirera till engagemang bland medlemmarna, samt hålla ordning i odlingslådorna och runt odlingsplatserna. 

Vi såg detta även som ett sätt att umgås och stärka samhörigheten bland medlemmarna, samt locka till oss nyfikna boende och förbipasserande och kanske få nya medlemmar till föreningen. 


Schemalagda gemenskapsdagar dels för att ha enkla planeringsmöten där vi bestämmer vad som ska göras den dagen och vem som ska göra vad, dels även haft möjlighet ta upp sådant som varit aktuellt i föreningen.


Från och med vecka 13, den 23 mars, till och med vecka 47, den 22 november, schemalade vi aktivitets- och gemenskapsdagarna enligt följande:


Måndagar på Fredriksdals Odlingen, klockan 14.00–16.00

Onsdagar på Drottninghögs Odlingen, klockan 14.00–16.00.


* * * * * * FÖRDELNING - ansvar för Odlingslådor

Av de totalt fjorton stycken odlingslådorna på Drottninghög, adopterades åtta. De flesta till medlemmar, men även ett par stycken av andra personer som har intresse av att odla. 

Att adoptera en odlingslåda innebär att man tar extra hand om den, men man förväntas även ta medansvar för övriga odlingslådor. Det vill säga, de tillhör helheten. 


Bevattning

Schema för bevattning av odlingarna upprättades, och blev upplagd veckovis där medlemmarna turas om att ha ansvar för bevattningen. 

Tyvärr engagerade sig för få i detta varför det har blivit onödigt tungt för de som varit behjälpliga. Detta måste vi arbeta vidare med.


Komposterna

När Lasse fick ansvaret för komposterna var de helt orörda. Han färdigställde dem på båda odlingarna och har jobbat kontinuerligt med dem. Resultatet är mycket positivt. 

Det enda negativa var, att i samma veva som några av frontbrädorna på kompostlådorna på Fredriksdal försvann, fick även ett stort antal växter där fötter och gick sin väg.


Av gammal jord från lådorna på Drottninghög anlade han ett stenparti, och efter två försök blev det mycket lyckat. Som helhet tycker han, att arbetet på odlingarna gett mycket positivt och många nya vänskapsband har knutits.


Drottninghög allmänt

De åtta lådor som är adopterade har var och en själv skött om. 

De övriga nio har vi skött om gemensamt.  Utöver dessa 17 lådor, finns även plats för jordgubbar, björnbär, krusbär, vinbär, hallon, rabarber och blåbär. 


Vi har också odlat grönsaker, bönor, kål och kryddor. Mycket blommor av många olika sorter, bland annat rosor på spaljé, och ett ”bi-café”. Alla lådor har varit välskötta.


Inne i Växthuset har vi haft vindruvor, physalis, slanggurka, tomater och paprika med skiftande kvalitet. Vattning har skett enligt schema.


Fredriksdal allmänt

På Fredriksdal finns 11 stycken stora lådor och 6 små. Alla dessa lådor är gemensamma.

Det finns en låda med vinbär på stam och en med amerikanska blåbär. 

Vi har bönor på spaljé, kryddor, olika grönsaker och många blommor, de flesta perenna. 

Vi har även rosor på spaljé. Allt är välskött! Även här har vattning skett enligt schema.


Skadegörelser- och stölder på odlingarna


Under året har det tyvärr vid ett flertal tillfällen åsamkats skadegörelse och bedrivits upprepade stölder, framför allt på Fredriksdal. Men bland annat ett flertal fina tomatplantor och bärbuskar försvann från Drottninghögs odling endast ett par dagar efter inköpet och utplanteringen. Allt detta har orsakat ilska och frustration, och sammanlagt kostat oss mycket pengar för nyinköp av plantor. 

Vid varje sådant tillfälle har det lagts in en polisanmälan. Vi har dock ingen säker anklagelse mot någon enskild person.


* * * * * *


AKTIVITETER OCH SAMARRANGEMANG: 

  

PLANTERINGSDAGAR


Lördagen den 25 april mellan klockan 12.00 - 15.00 hade vi planteringsdag på Fredriksdals odling,. Vi hade tur med vädret, då det var en solig och ganska varm dag. Vi var ungefär 10 stycken medlemmar den dagen, tillsammans med andra från stadsdelen som också var med och hjälpte till. 


Lördagen den 9 maj var det dags att plantera på Drottninghögs odling, mellan klockan 12.00 - 15.00. Vi var även då ett 10-tal från föreningen, och var och en gjorde en fantastisk insats. Boende i vår stadsdel men även från andra stadsdelar kom och hjälpte till. Även ett flertal barnfamiljer var kom, och många barn deltog i aktiviteten. 

Vi tände så småningom grillarna, och var och en hade med sig något att grilla. Det blev en gemytlig gemenskap som varade till långt in på sena kvällen. Föreningen bjöd på kaffe, te och småkakor, samt kycklingkorv och saft till barnen.


SAMARRANGEMANG MED OLIKA VERKSAMHETER


Onsdagen den 13 maj, en skön solig vårdag, hade vi några trevliga timmar tillsammans på Drottninghögs odling. I samband med en presentation av föreningen bjöd Idé A, med 

Poul Witting i ledningen, på hans hemlagade svampsoppa med tillbehör. 

Rosa Dahl hade bakat en ljuvlig kaka till kaffet som hon bjöd på. 

Även annan personal från Idé A var med och njöt av vårdagen, soppan och gemenskapen. Och vi tackar såväl kocken som bagerskan från djupet av våra hjärtan.


Frösådd med barn.

I mitten av maj hade vi ett samarbete mellan Drottninghögs Förskolor och Idé A. Därifrån kom Poul och Sajid, och från föreningen Lasse och Saul. 


Barnen har tillsammans med sina lärare fått besöka odlingen Växthuset i mindre grupper, och där fått plantera, så frö och på så vis lära sig om odlande. De har även fått ställa frågor om blommor och andra växter. Solros- och krassefrön samt jord hade köpts in av föreningen för detta ändamål. Särskilt krassefrön gror snabbt så barnen kan se resultat inom bara några få dagar.

Sammanlagt ett trettiotal barn deltog.ANDRA ARRANGEMANG OCH MÖTEN


Planerna inför sommarens grillfester, en på Drottninghög den 3 juli och en på Fredriksdal den 18 juli, blev vi tvungna att ändra på. 


Sommaren hade bjudit på soliga, varma dagar under åtskilliga veckor, och i början av juli hade torkan blivit så allvarlig att såväl eldnings- som grillförbud hade påbjudits.

Så den 3 juli fick gå utan grillfest, och vi avvaktade. Hoppades på och längtade efter regn. Inte enbart för grillfestens skull. Samtidigt växte också planerna på att ändå få till en grillfest på Drottninghög, lite längre fram på sommaren.


Lagom till Lördagen den 18 juli hade så äntligen regnet kommit, och vi kunde gå ut stort med grillfesten på Fredriksdals odling. Dagen hade blivit varm och solig, en mild vind dansade i trädens bladverk, och det doftade sommar. Ett drygt trettiotal personer i alla åldrar, komna både från området och längre ifrån, hade trevligt tillsammans under eftermiddagen och kvällen. Föreningen bjöd på kaffe, te, saft och småkakor. 

Totalt blev vi cirka 25-30 personer och det var en mycket fin gemenskap där många skratt hördes och nya vänskapsband knöts.


Den kommande lördagen, den 25 juli, kunde vi så äntligen med glädje bjuda in till grillfest även på Drottninghög.  Det blev en skön trivseldag istället för den som inte hade kunnat bli av ett par veckor tidigare.


Denna dag fick vi besök av ett femtiotal personer från både när och fjärran. Vädret var vackert, den goda stämningen hög och grillarna hölls heta till långt in på kvällen. Kaffe och te serverades av föreningen och alla föreföll vara både nöjda och glada av evenemanget.


Torsdagen den 13 augusti hade Idé A just släppt höstens program på biblioteket. För att fira detta anordnade Poul Witting en våffelfest på Drottninghögs odling där bland annat ett femtontal sommarjobbande ungdomar från arbetsmarknadsförvaltningen hjälpte till med gräddningen av våfflor.


Efter en lång period av värme och torka hade det kommit en del regn, men denna dag var solig och mycket varm, så det var skönt att finna tillräcklig skugga under träden mellan odlingen och trygghetsboendet. Även en del boende där var närvarande, och vi fick låna el från Kjell Kjellberg.


Lördagen den 19 september hade vi anordnat Skördefest på Drottninghög. Med tanke på bland annat ekonomin och den arbetsinsats som krävs för genomförandet, satsade vi på en större fest, istället för att ha även en på Fredriksdal. På styrelsemötet den 12 augusti och det påföljande medlemsmötet, röstade vi igenom att tills vidare bara ha en skördefest per år och att platsen då ska alternera mellan Drottninghög och Fredriksdal. 


Under de här gemytliga eftermiddags- och kvällstimmarna på Drottninghögs odling kunde de besökande smaka på sylt, gelé och marmelad som medlemmar hade kokat av de bär som mognat på odlingarna. Även andra utifrån, Iranska kvinnoföreningen med Gaby Hossaine i spetsen, kom och bjöd på provsmakning av deras produkter, bland annat honung.


Grillarna hölls hela tiden heta för de som ville grilla och hade valfritt kött eller annat med sig. Det fanns kaffe, te, saft och småkakor att mumsa på, aktiviteter för barnen - och som festens clou, hade vi hyrt in musik! Good Times Band spelade och sjöng medryckande många av de gamla godingar åtminstone de flesta av oss hört, säkerligen mer än en gång. Cirka 50 personer besökte oss denna dag!


En fin eftermiddag med bra aktiviteter, skönt väder och härlig gemenskap.


Lördagen den 24 oktober firades FN-dagen. Hela Drottninghög omfattades av festligheterna. Drumcorps marcherade med musik genom stadsdelen, stannade till här och där med sitt musicerande, och via sista stoppet i Körsbärslunden kom de slutligen fram till gräsmattan mellan lekplatsen Prinsessor och Drakar och vår odling. Där hade de en magnifik uppvisning. Trummor trummade, pukor pukade och flickor med korta kjolar exercerade skickligt med sina tamburmajorsstavar.


Tillsammans med IdéA, hade vi låtit sätta upp ett stort tält i anslutning till växthuset. Där kunde den närvarande publiken inte bara få lite skydd i det gråmulna vädret, man kunde även sitta ner en stund och njuta av en mugg kaffe eller te som föreningen bjöd på. Idé A hade även bidragit med flera lådor äpplen, som var mycket goda.


Efter att Drumcorps dragit vidare, samt med dem en del av den ganska stora publikskaran, gav nostalgibandet Good Times Band under cirka en timme härlig underhållning. 


Föreningen BUFFF och Kulturhotellet målade nytt på konstplanket mellan odlingen och lekplatsen Prinsessor och Drakar. En målning föreställande hur utanförskap och kaos med hjälp av god vilja och samarbete som verktyg bygger varaktig gemenskap och harmoni.


ÖVRIGT


Café Växthuset


Vid växthuset på Drottninghög, har ansvarige Svenne Hemmingsen, med assistans av Berit Karlsson, skött om serveringen under 16 veckor, från 22 juni till och med den 9 oktober. Tiden caféet har varit öppet, har varit måndag t.o.m. fredag 13.00 - 15.00


Serveringen har kunnat erbjuda kaffe och the med bröd till självkostnadspris. Antalet betalande gäster har varit mellan 15 - 30 per vecka, beroende på vädret och andra aktiviteter i området.


Utöver betalande gäster har även andra besökare kommit för att delta i den fina gemenskapen. Många cyklister från stora delar av staden har stannat till, frågat efter information om odlingen och om vårt område. Barnfamiljer som besökt lekplatsen tar ofta därefter en tur till odlingen och vi har även haft besökare från bland annat Eslöv, Påarp, Ramlösa, Landskrona och Halmstad.


Vid ett tillfälle besöktes Drottninghögsodlingen av 25 ungdomar, vilka var sommarpraktikanter från Arbetsmarknadsförvaltningen. Detta tillsammans med Saul Sagnia. Berit Karlsson informerade om såväl det praktiska arbetet med odlingen som om föreningen. Berättade om Café Växthuset och möjligheten till grillning. Besöket avslutades med omdömet att odlingen är en fantastisk mötesplats där alla är välkomna.


Vi fick i början av sommaren en anonym anmälan mot oss angående om vi hade tillstånd att idka ”affärsverksamhet”, alltså försäljning av kaffe och kaka i vinstsyfte. Ordföranden kontaktade miljökontoret, som gjorde bedömningen att vi inte behövde något tillstånd, och vi fick det beslutet skriftligt. Vi har erbjudit fika med köpt kaka till självkostnadspris, driver kaféet endast under sommarmånaderna, har få besökare och tjänar inga pengar på det.SLUTORD 


Som helhet kan sägas att detta första året har varit ett ”testår”. Trots hotet från Corona-pandemin, vilken vi har anpassat oss efter, har vi genomfört en hel del. Vi har hållit odlingarna vackra och levande med mängder av grönska av olika slag, trots bakslagen med stölder på båda odlingarna. Vi har kunnat arrangera aktiviteter, om än inte lika många och frekventa som vi från början hade hoppats på.


Styrelsen har lagt ner mycket tid och energi på att hålla medlemmarnas engagemang levande, samtidigt som vi har brottats med stölder, extra kostnader, och uteslutning av medlemmar för att bibehålla gemenskap och trivsel inom föreningen.

Det har också varit mycket tidskrävande att marknadsföra oss, söka sponsorer och nå ut till andra invånare på olika sätt. Det har stundvis skapat frustration och uppgivenhet bland medlemmarna med hur gräsklippning och övriga underhåll skötts. 


Föreningens medlemmar befinner sig på olika nivåer gällande kunskap om odling, fysisk rörlighet, föreningskunskap med mera. Detta kräver mycket tålamod, mycket förståelse av andras möjligheter och insatser.


Vi kan se det vi har gjort bra, och det vi kan göra bättre. Vi kan se vad som är möjligt att utveckla, och vad vi kanske inte ska lägga lika stor fokus på. Vi kan se ännu tydligare vad vi vill med vårt engagemang.


Vi tackar för det samarbete och det stöd vi hela tiden haft från Idé A, Biblioteket Drottninghög. Det har varit och är ovärderligt!


I och med att mycket för närvarande händer inom området, arbetar vi nu och framöver med att integrera oss med det. Helsingborgs stad’s, Ikea’s, Helsingborgshem’s med fleras satsningar med H22. Nybyggnation av fastigheter både för boende och för etablering av företag av olika slag.


H22 - En satsning på bland annat Drottninghög, att växa med visionen att skapa en hållbar miljö inför framtiden. Miljömässigt, men även när det kommer till ökad gemenskap, trygghet och hemkänsla i området där man bor.


Och där vill vi vara med och göra en insats.


"Let us grow Together"


Odlarföreningen inför 2021