Välkommen till Odlarföreningen!

Vi odlar inte bara växter, vi odlar framför allt gemenskap!

Vi välkomnar Dig!


Som vill vara med i en gemenskap  och som äger intresse för växter och odlande i stadsmiljö.

Vi skapar tillsammans

en plats där alla kan mötas utan gränser i form av religion, kultur eller språk.


En plats där vi inte bara odlar växter;  utan framför allt är en mötesplats för gemenskap och trivsel.

Våra områden

Dalhem

Dalhem byggdes under åren 1971 - 1975 och ingick i det så kallade Miljonprogrammet. Detta var en landsomfattande målsättning att bygga en miljon bostäder under 10 års tid. 

Drottninghög

Drottninghög! En stadsdel i förvandling! Från att ha byggts som en del av miljonprogrammet under åren 1964 - 1969, håller det nu, år 2020, på att få ett helt nytt utseende

Fredriksdal

Fredriksdal! Även detta en stadsdel som såg dagens ljus inom miljonprogrammet. 

Vi har nu tre stadsodlingar!

På Dalhem,

vid Fritidsgården Ladan

nära dansbanan.

Denna startade i maj 2023

På Drottninghög, Växthuset,

mitt emellan Grönkullagatan 41,

lekplatsen Prinsessor och Drakar,

och Den Gode Herdens kyrka.

På Fredriksdal,

vid grönområdet strax söder 

om gaveln på fastigheten

med adress Minörgatan 17.

Administration

Styrelse & Ledamöter

Verksamhetsberättelser

Instagram