Vår Odling på Drottninghög firade

10-års jubileum 2022

se videon från festen den 24 september

Filmare: Samir Kafedzic

Saul Sagnia, om Drottninghög och Framtiden