Styrelsen 2022

Saul Sagnia

Orförande

Nina Orrvik

Kassör & Webmaster

Boris Pettersson

Sekreterare

Lasse Karlsson

Odlingsansvarig

Natalija Bespalova

Suppleant

Mats Rydén

Revisor

Övriga förtroendevalda

Gun-Britt Hallström

Revisor

Berit Karlsson

Valberedare

Sajid Kahrimanovic'

Valberedare

“ Let us grow together ”

Interna Länkar 

Stadgarna

Protokoll årsmöte 2022

Protokoll årsmöte 2021

Protokoll årsmöte 2020

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019